AHISKA DAĞLARINDAN TÜRK DÜNYASINA BAKMAK

Sovyet diktası altında 70 yıl sürgün, acı, çile yaşayan esir Türkler şimdi dünyanın çekim merkezi oluyor.

14 Kasım tarihinde Ahıskalı Türklerin vatanlarından sürgün edilişinin 77 yıllık acısını hissederken İstanbul bildirisi ile Türk Devletleri Teşkilatı ilan edildi. Bağımsız Türk Devletleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Macaristan’ın yer aldığı yeni dönem başladı.

Sovyet diktası altında 70 yıl sürgün, acı, çile yaşayan esir Türkler şimdi dünyanın çekim merkezi oluyor. Ahıska Türkleri sürgünü yaşayan bir millet olarak ayakta kalmayı başarmadılar.

77 YIL MÜCADELE İLE GEÇTİ

SSCB idaresi tarafında yurtlarından sürülen Ahıskalı Türklerin 77 yıldır süren acıları başladı.

Stalin yönetimi, 2. Dünya Savaşı'nda Kızıl Ordu’da savaşmalarına rağmen Ahıskalı Türkler için sürgün kararı aldı. Sayıları 100 bini bulan Türk Ahıska'dan ansızın SSCB idaresi altındaki Orta Asya'nın çeşitli bölgelerine sürgün edildi.

Ahıska bölgesinde yaşayan binlerce Türk, az bir zaman içinde, yanlarına eşyalarını almalarına dahi izin verilmeden yük vagonlarına dolduruldu.

Vagonlara üst üste bindirilen Ahıska Türklerinin çile dolu yolculuğu 30 günden fazla sürdü. Bu yolculuk sırasında yaklaşık 17 bin Ahıska Türkü, açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle yaşamını kaybetti. Hayatta kalabilen Ahıskalılar, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan sınırları içinde şehirlerden uzak bilmedikleri bölgelere sürgün edildi.

Sovyet dikta idaresi tarafından kurulan çalışma kamplarında kadın, yaşlı, çocuk, hasta, sakat demeden Ahıskalılar en ağır işlerde çalıştırdılar, Ahıskalı Türklerin kentlere yerleşmelerine ve oldukları bölgelerden ayrılmalarına yasaklar getirildi. Konulan katı kurallara uymayan Ahıskalı Türkler, aileleriyle birlikte Sibirya'ya 25 ikinci bir sürgüne gönderildiler. Ahıskalı ailelerden sürgünün sürgününü de yaşayanlar oldu.

Açlık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar dolayı binlerce Ahıska Türkü, Asya'nın çeşitli bölgelerinde yaşamlarını yitirdi. Tüm acılarına rağmen vatan özlemlerini kaybetmeyen Ahıskalı Türkler bulundukları bölgelerde mücadelelerine devam ettiler. Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov liderliğinde yeni bir vizyona ulaşan Ahıska Türkleri şimdi Türk Dünyasının uyanışı ile yüzleri gülüyor.

Sonuç olarak sürgünlerle filizlenen Türkler şimdi Türkistan topraklarında koca bir çınar için büyüyorlar. 1991 yıllarda Türk Birliği diyenlere hayalperest dendi. 12 Eylül sonrası Türk Milliyetçileri “Turancılıkla” yargılandılar. Tarih 12 Kasım 2021 Türk Devletleri Teşkilatı ilan edildi. Ve yavru vatana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yapının içinde olacak dendi.. Bir defa yükselen bayrak yeniden yükseldi..