İNSANI TEVHİDE GİTMEKTEN ALIKOYAN ÜÇ ŞEY: AHMAKLIK, CİMRİLİK, KİBİR

Ahmaklık her şey önünde âşikâr olduğu halde yaradılışının sebebinden ve Allah'ın varlığından haberdar olmamak demektir.

Perşembe 22 Ağustos 2019 02:35
GAYRET EHLİ OLMAK

Her şeyde Allah'ın tecellisini görmek; gönül gözüyle hissetmek demektir. Allah'ın tecellîsini görüp ona göre hareket edip ondan memnun olmak demektir.

Perşembe 15 Ağustos 2019 02:30
NEFSİNİ KURBAN ET

Kurban, Allah'a yaklaştıran veya kendisiyle Allah'a yaklaşılan demektir.

Perşembe 08 Ağustos 2019 02:30
TEVHİD EHLİ SÜKUT EHLİDİR

İnsan bu âlemde Allah'ın iki eliyle yarattığı; yani rablık ve kulluk vasıflarını birlikte taşıyan yegâne varlıktır. Allah "Yalnız insanı cemâlim ve celâlimle yarattım." buyurmaktadır.

Perşembe 01 Ağustos 2019 01:00
NEFSİNİ BİLMEK

"Nefsini bilen, Rabbini bilir." ne demektir? Nefsini bilen, aynı zamanda haddini de bilir.

Perşembe 18 Temmuz 2019 02:30
TEVHİD PUTLARI REDDETMEKTİR

Tevhid bütün putları reddetmektir. Çünkü Allah'tan başka ilahlar ve tüm aşırılıklar put hükmündedir.

Perşembe 11 Temmuz 2019 02:30
HİKMETİN HAKİKATİ

Hikmet nedir, kime nasıl bağışlanır, bir insana hikmetin

Perşembe 04 Temmuz 2019 02:30
ALLAH'TAN GELEN HER ŞEY TAKDİR-İ İLAHİDİR

Kul, kulluğunu idrak ederse: "Nefs-i emmare" olan "Benlik" ve "Ego" makamında yavaş yavaş tekâmül edip, önce "Levvame"ye, yani kendi hatalarını görmeye; sonra "Mülhime"ye, ibadet ve Allah'ın büyüklüğünü idrak etmeye, fakat gene de bazı şeyleri kendinden bilmeye; sonra da hakikate yönelik "Nefs-i nâtıka" ya, yani "Konuşan nefis" hâline gelen, "Nefs-i mutmainne"ye doğru tekâmül eder.

Perşembe 27 Haziran 2019 02:30