KEDİLER VE ELMALAR

ERAY YAĞANAK 10 May 2022

Bir şey olma, o şeyle olmak demektir.

Şeyler şimdi oldukları duruma o şey olmalarını sağlayan şeye sahip olduklarında erişirler.

Bir şey olma, o şeyle olmak demektir.

Bir şey olmak o şey olmayı sağlayan şeye bağlıdır.

Bir şey olmak bir şeye sahip olmak demektir.

Bir şeye sahip olmayan sahip olunmayan şeyin sağladığı olma hâline de sahip değildir.

Sahip olma ile olma arasındaki ilişki dönüşlüdür.

Her ikisi de birbirini gerektirir.

Biri olmadan diğeri de olmaz.

Bir şey o şeyin o şey olmasını sağlayan başka bir şeydir.

Bir şey hem o şeydir hem de onu o şey yapan şeydir.

Bir şey onu o şey yapan şeyle aynı varlık düzlemindedir.

Aynı özsel varoluşu taşıyan şeyler o şeyler olarak aynı kategoride yer alırlar.

Bir şey aynı kategoride olmayan başka bir şeyi o şey olarak dilde söyleyemez.

Dil şeyleri tür ve cins düzeyinde şeyleştirir.

Şeyleştirme türde ortak olanların dışlaştırılması yoluyla ortaya çıkmaz.

Bir şey kendi gibi olan şeyi başka bir şey olma hâli olarak dile getiremez.

Bir kedi başka bir kedi için bir kedidir.

Bir kedi bir kedi için başka bir kedidir.

Kedi kedi gibi olmayanı kedi olma olarak deneyimleyemez.

Kedi kedi için kedidir.

Kedi olma hâli kedi olma hâlidir.

Kedinin aşağı kedi olma hâli yoktur.

Kedi ya kedidir ya kedidir.

Kedi olmayan kedi için başka bir şey olandır.

Kedi olma hâlinin aşağısı ve yukarısı yoktur.

Aşağı ve yukarı bir şey olma hâline karşılık gelmez.

Bir şeyin aşağısı o şeyi o şey olmaktan çıkarmaz.

Bir şeyin kendi gibi olan şeyi aşağı ya da yukarı olma hâline karşılık gelen bir şey olarak tanımlayabilmesi olanak dışıdır.

Bir şey olma aşağı ve yukarı olma hâli ile tanımlanamaz.

Aşağı ve yukarı şeylerin olma hâline karşılık gelmez.

Şeyler aşağıda ya da yukarıda olma hâllerine göre nitelik kazanmazlar.

Dil şeyleri o şey olarak o şeyde içerildiği varsayılan nitelikler aracılığıyla gösterir.

Aynı türdeki niteliksel farklılıklar özsel farklılık doğurmaz.

Niteliksel farklılıklar özsel olarak o şey olma hâlini dışlamaz.

Kırmızı elma da sarı elma da elmadır.

Ekşi elma da tatlı elma da elmadır.

Sarı renkli olan insan da siyah renkli olan insan da insandır.

İnsan olma, insan olma hâline sahip olma olarak bir türü gösterir.

İnsan olma türüne içkin olan her olma hâli ona sahip olan tüm varolanları kapsar.

Bazılarının bu olma hâline karşılık gelmediğinin söylenmesi demek, aynı zamanda, o olma hâline sahip olunduğunun söylenmesi demektir.

İnsan, insan olma hâline karşılık gelen bir olma hâli olarak, kendi gibi olanı, kendi gibi olmayan bir olma hâli olarak dile getiremez.

Bir şey olma hâli, o şey gibi olmayan başka bir olma hâline, o şey olmanın ne anlama geldiğinin bilgisine sahip olunmadan indirgenemez.

Bir şeyin aynı türden başka bir şey olma hâline indirgenmesi demek o şeyin de başka bir şey olma hâline indirgenebilir olması demektir.

Her iki indirgeme hâlinde de bir şeyin o şey olma hâlinin dışlanması söz konusudur.

İnsan başka bir insanın insan olma hâline karşılık gelmediğini söylediğinde kendini de aynı varlık düzeyinde konumlandırıyor demektir.

Kendi gibi olmama hâline karşılık gelen olma hâli olarak bir şey olma hâli, kendinde olmadığını, ama başkasında olduğunu söylediği olma hâliyle gerekçelendirilemez.

Kuşkusuz bunun tersi de olanaklı değildir.