DUBAİLEŞME VE IRAKLAŞMAYA KARŞI YENİ BİR MODEL ÜZERİNE

Mustafa Kadir ATASOY
Tüm Yazıları
Hârizmî'yle, Kindî'yle, Fârâbi'yle bir zamanlar dünyanın ilim merkezi olmuştu Bağdat… Nereden nereye geldi. Irak'ın işgalinin bahanesi kitle imha silahlarıydı. Ama bu silahlar bulunamadı. Adamlar Birleşmiş Milletler'e kanıt sunarlarken kendilerinin kullandıkları ortaya çıktı. Hollanda merkezli PAX organizasyonu Koalisyon Güçleri'nin sivillere karşı seyreltilmiş uranyum içeren top mermileri kullandığını açıkladı.

Blair’in Irak politikası kusurlu istihbarata dayalıydı ve George W. Bush’a lüzumsuz bir destek verilmişti. Bugünkü işgali Chomsky nasıl tanımlamıştı? Batının yerleşimci sömürgeci geleneğiyle tanımladı. 

Bizler demans gibi, bunama gibi bir şey yaşıyoruz. İslam medeniyetinin altı yüz yıl önceki anlamı ile bugünkü anlamı birbirinden farklı. Bu anlam uçurumu üzerine kafa yormalıyız. Süha Arın 1987 tarihli “Ağacın Türküsü” belgeselinde bağlama yapan bir ustayı gösterir. Usta en iyi müzik aletlerinin yıkılan eski evlerin tahtalarından yapıldığını anlatır. Belki de bu tahtalar eski evlerin eski sevdalarını, hasretlerini bildiklerinden farklı titriyorlardı diğerlerinden… Bizleri ne titretebilir? Geçmişi ve sevdamızı hatırlamak. Bugüne böyle sağlam bir şekil verebiliriz ancak.

Bir zamanlar Endülüs’ün Hristiyan ve Yahudileri, etkisinde kaldıkları İslam toplumunun hayat tarzını taklit ediyordu. Müsta‘ribler (Mozarabes) olarak adlandırılan bu kimseler Müslüman isimleri almanın dışında Arapça kullanıp Arap adetlerini, kıyafetlerini benimsemişti. Bugünkü Müslümanlar ilmi geleneklerini, estetiği ve hayat tarzlarını kaybetmiş durumda…

Modern dönemde Müslümanlık Batı tarafından üstün körü ve yanlış tanımlanan bir şey haline geldi. Artık Müslümanlar kendi tanımlarını yapmaya çalışmalılar...

Batı'da farklı şeyler söyleyenler de var. Graham Fuller A World Without Islam (İslamsız Dünya) kitabında “eğer İslam dini olmasaydı dünya nasıl bir yer olurdu” sorusunun “medeniyetler çatışması olmazdı, terör olmazdı” şeklinde cevaplanamayacağını öne sürüyor. İslam’ın bir sorun kaynağı olarak görülmesinin meselelerin doğru biçimde değerlendirilmesinin önündeki engel olduğunu, bölgenin sakinleşebilmesi için Batının askeri ve siyasi müdahalelerine son vermesi gerektiğini söylüyor. Ama asıl mesele nehrin bu yanında… Kendisine Dubaileşme veya Iraklaşma seçenekleri sunulan İslam coğrafyasının yeni bir model çıkarıp çıkaramayacağıyla ilgili…