Kurban_bayrm


NEDEN UZAKTAN EĞİTİM?

Mehtap DEMİR 15 Mar 2020

Bir eğitimci olarak uzaktan eğitimin gerekliliğini -sonuna kadar katılarak- madde madde sıralamalıyım

Hayatımızda yaşam boyu öğrenme diye bir kavram var. Doğumdan ölüme kadar devam eden sınırsız bir alan.

Bu alanda, küresel bilgi ağı güçleniyor, yaygınlaşıyor

İletişim teknolojileri çok büyük bir hızla durmadan gelişiyor.

Artık iletişim teknolojisiyle dört duvar arasından çıkıyor eğitim. İnsanların kendilerini yetiştirebilecekleri bir dünyanın içinde geziyorlar.

Örneğin,

İstanbul’da bir okulda bir öğretmenin Hindistan’ı anlatmasından ziyade, Hindistan’da yaşayan bir profesörden on-line öğrenebiliyoruz o ülkeyi…

Standart okul anlayışından çoktan çıkmıştık keza…

***

Uzaktan eğitim gerekli çünkü…

Bir eğitimci olarak uzaktan eğitimin gerekliliğini -sonuna kadar katılarak- madde madde sıralamalıyım

Sınırsız öğrenmenin yolunu aralıyor.
Merkezinde öğrenci var. Fırsat eşitliği söz konusu.
Fiziksel engelli öğrencilere eğitim olanağı sağlar.
Coğrafi ve bölgesel engeller yok.
Zaman ve mekandan bağımsız. Bilgiyi arttırdıkça beceriyi de artırır.

***

Yapılan çalışmalarda uzaktan eğitimin özellikle Yükseköğretim alanında çok önemli faydaları var…

“…Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için katkılar sağlayan çağdaş öğrencinin değişimler, gelişmeler karşısında yaşam boyu öğrenme gereksinimlerini karşılamak önemli bir unsurdur.

Yaşam boyu bireysel ve bağımsız öğrenme olanağı ile bireylerin kendi kendilerine istedikleri alanda gelişim imkânı vermektedir.

Öğrenme öğretme sürecinde yaş, ortam, yöntem açısından esneklik ve çeşitlilik sunmaktadır. 369

Sistemin maliyeti sunduğu yarar açısından incelendiğinde ucuz olan bir eğitim uygulamasıdır.

Çalışan bireylerin çalışmalarını bırakmadan, yerlerinden ayrılmadan ve maaşlarını kaybetme riski taşımadan aynı zamanda eğitimlerini sürdürebilmeleri imkânını sağlamaktadır.

Mesajların birinci elden alıcılara gönderilmesini ve alıcılarında büyük bir fırsat eşitliği içerisinde mesajdan fayda sağlayabilmelerini sağlar.

Özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin eğitimlerinde son derece faydalıdır.

Öğrencilere en kaliteli üniversitelerden eğitim alma fırsatı sağlanması da geleneksel eğitim sisteminde gerçekleştirilmeyecek fırsatlardan biridir.

Kırsal kesimde yaşayan insanlara eğitimde fırsat eşitliği sunmaktadır…”

***

Bizim de bir EBA’mız var

2011-2012 eğitim yılında başlatılan bir sistem EBA, koronavirüs nedeniyle yeniden gündemimize geldi.

Açılımı Eğitim Bilişim Ağı.

farklı ve zengin bir içeriğe sahip, her yaş grubuna göre hazırlanmış bir sistem bu.

Çocuklar kendi özelliklerine göre, zengin öğrenme imkanları kazanıyorlar.

Öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlıyor,

örneğin öğretmenler özel içeriklerini istedikleri gibi yükleyebiliyorlar.

yine diğer öğretmenlerce hazırlanan sunumlara da rahatlıkla ulaşabiliyorlar.

EBA ile birlikte öğretmenler arasındaki iletişim de bir hayli hız kazanıyor.

Bu özel kolaylıktan elbette en çok öğrenciler faydalanıyor.

Öğrenciler, diğer arkadaşlarının sunumlarına, görsellerine ulaşabiliyor ve bu materyallerden istedikleri gibi faydalanabiliyorlar.

***

EBA neden önemli?

Amacı;

“okulda, evde, ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamak”

EBA bu anlamda önemli çünkü;

Sayısal, sözel, görsel, işitsel öğrenme gibi farklı öğrenme stillerine sahip öğrencileri kapsıyor…

Tüm öğretmenleri ortak bir paydada buluşturuyor, eğitime birlikte yön vermelerini sağlıyor.

Çünkü;

Amacı,

teknolojiyi bir amaç olarak değil bir araç olarak kullanmak ve sosyal ağ yapısıyla bilgi alışverişinde bulunmak

Zengin arşiviyle derslere katkı sağlamak,

Çünkü;

Farklı, zengin ve eğitici içerikler sunuyor.

Bilişim kültürünü yaygınlaştırarak eğitimde kullanılmasını sağlıyor..

En önemlisi de bilgiyi öğrenirken aynı zamanda yeniden yapılandırmayı

ve bilgiden bilgi üretmeyi amaçlıyor…

***

Bir bilgi

1960 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bazı teknik konuların öğretimi için Mektupla Öğretim Merkezinin kuruluşunu gerçekleştirdi.

Dünyada ise ilk televizyonla uzaktan eğitim 1932-1937 yıllarında ABD’de Iowa Üniversitesi’nde eğitim yayınları ile başladı…