YATIRIM FONLARINA YENİ VERGİ

Bora YARGIÇ 03 May 2024

Bora YARGIÇ
Tüm Yazıları
1 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de sürpriz bir vergiyle uyandık.

1 Mayıs'ta yayınlanan karara göre; bazı stopaj oranlarında değişiklik yapan "193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında 8434 sayılı Karar Resmi Gazete yayınlandı.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 67.maddesinde yer alan ve finansal yatırım araçlarında vergilerin son durumuna yeni çıkan karar kapsamında bir göz atalım…

 

Türk Lirası Mevduat faizi ve kar payı gelirlerine uygulanacak stopaj oranları

1 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazetede Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihlerinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak stopaj oranları değişmiş oldu.

Neler değişti inceleyelim;

Öncelikle, TL mevduatta 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 7,5

1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 5,

Bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 yerine yüzde 2,5 olarak yeni vergi oranları belirlendi.

31/7/2024 tarihine kadar vadesiz hesaplara ve 30/09/2020 ile 31/7/2024 tarihleri arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarında yeni stopaj oranları aşağıdaki gibi olacak.

Mevduat faizlerinde;

-Vadesiz hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplar %5'den - %7,5'a,

-1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplar %3'den - %5'e,

-1 yıldan uzun vadeli hesaplar %0'dan - %2,5'a,

-Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise bir değişiklik yapılmadı ve eski oran olan %0 olarak kaldı.

-Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında bir değişiklik yapılmadı ve stopaj %0 olarak kaldı.

-Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında bir değişiklik yapılmadı ve stopaj %0 olarak kaldı.

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen Kar Paylarında Yeni Vergi Oranları

-Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5'den %7,5'a, 

-1 yıla kadar vadeli hesaplar %3'den -%5'e,

-1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0'dan - %2,5'a ,

-Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında bir değişiklik yapılmadı ve %0 olarak kaldı.

-Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında bir değişiklik yapılmadı ve %0 olarak kaldı. 

Yukarıda açıkladığım bu yeni vergi oranları, 1.5.2024 tarihinden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr payları için uygulanmak üzere 1.5.2024 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatalım.

Yatırım Fonlarında Yeni Stopaj Oranları

Yatırım Fonlarında da yeni vergi oranları belirlendi.

23.12.2020 tarihi ile 31.7.2024 tarihleri arasında iktisap edilen, değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonları hariç olmak üzere yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar %0 oranlı stopajdan %7,5 oranlı yeni stopaj oranına geçilmiş oldu.

Resmi Gazetede çıkan karara göre; bu düzenleme 1.5.2024 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma paylarından elde edilen gelir ve kazançlar için uygulanmak üzere 1.5.2024 tarihinde yürürlüğe girmiş oldu.

Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları ile Kira Sertifikalarında Stopaj

1 Mayıs 2024'te çıkan Resmi Gazetedeki karara göre; 22.12.2021 ile 31.7.2024 tarihleri arasında elde edilmiş olan Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançların stopajında bir değişiklik yapılmadı ve halen geçerli olan %0 oranında stopaj oranı devam etti.

Kararın yürürlük maddesi uyarınca, bu düzenleme 1.5.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yatırım araçları arasında geçişkenlik olmaması için Türk lirası yatırım fonlarından elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı yüzde 10 yerine yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Ayrıca, 23 Aralık 2020-30 Nisan 2024 tarihlerinde iktisap edilmiş yatırım fonu katılma paylarından bugünden itibaren elde edilecek gelirler için ise bu kararla yapılan değişiklik öncesi geçerli yüzde 0 oranı uygulanacak.

Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ve unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde ise önceden olduğu gibi yüzde 10 tevkifat yapılmaya devam edilecek.

Kararla, devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yüzde 0 tevkifat uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı, yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edilecek. Bu oranlar 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

 

İpotek Finansmanı Kuruluşları Tarafından İhraç Edilen Ürünlerden Elde Edilen Gelir ve Kazançlarda Yeni Stopaj Oranları

1 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazetede çıkan karara göre;

28.6.2022 - 31.7.2024 tarihleri arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlarda stopaj oran %5'den %7,5'a çıkarıldı.

Bu düzenleme 1.5.2024 tarihinden itibaren iktisap edilen 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dâhil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için 1.5.2024 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlatalım.