Mobil Masthead


İNSANLIK TARİHİNİN EN ETKİN YEDİ BULUŞU

Fehmi KETENCİ 24 Ara 2018

İnsanlık tarihi birçok buluşun üzerine yerleşmiş ve günümüze yansıyan çok özenli yaşam biçimlerine ulaşabilmiştir.

      Binlerce yıl öncesinin tarihini günümüze taşıyan kültürel belgeler ve kalıntılarda bir gezintiye çıktığımızda bugün adından gerine gerine söz ettiğimiz teknolojilerin, çağımıza damgasını vuran tüm teknolojik icatların, bugüne nasıl geldiklerini, insanlığın günümüze gelmek için el emeği dolu ne çabalar harcadıklarını rahatlıkla görebiliriz.

      Şöyle bir düşünelim; insanlığın ilk dönemlerinden günümüze kadar saf ve duru akıl ortaya koyularak bulunan, keşfedilen, ya da icat edilen günümüz teknolojilerine temel teşkil eden araç-gereçlerden hangisi veya hangileri tarihsel süreç içerisinde en büyük etkiyi yaratmıştır?

      İnsan dehasının yaratıcılığının geldiği en son noktayı gösteren, küçük cihazlara indirgenen, bilgisayar, internet veya dijital teknolojiler mi, insanlığın en önemli ihtiyaçlarından birini gidermesi açısından mucize buluş tekerlek mi? Teknolojinin ihtişamı bizleri yanıltabilir aklımıza set çekebilir, ama bilinen yedi icat var ki onların günümüz teknolojilerine desteğini göz ardı etmemiz mümkün değil..

      İşte; günümüz teknolojilerine temel teşkil eden insanlık tarihinin yedi etkin buluşuna kısaca göz atalım;

      TEKERLEK; İnsanlık tarihi açısından en önemli icatlar arasında bulunan tekerlek, medeniyetlerin, kültürlerin ve buluşların hızlı bir şekilde farklı toplumlar arasında dolaşımını sağlayarak insanlığın gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Tekerleğin tam olarak ne zaman icat edildiği bilinmemektedir, ancak; tarihi M.Ö. 3500 yıllarına dayanan ve tekerlekli bir kızağı resmeden Sümerlere ait piktogramlarda en eski izleri görülmektedir. Yıllar içinde yenilenerek günümüzün en önemli araçlarından biri olmuştur.

      TARIM; İnsanoğlunun tarımı öğrenmesi en temel haliyle yiyeceğe olan ihtiyacını karşılaması açısından bile büyük önem arz eden çok önemli buluşlardandır ve birçok gelişmenin temeline çok önemli katkılar yapmıştır.

      YAZI VE MATBAA; İnsan düşüncelerinin, tecrübelerinin, nesiller boyu edinilen bilgi ve birikimini kayıt altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan yazı ve onun kayıt altına alınmasına büyük katkı yapan matbaanın icadı, insanlık tarihinin ilerlemesi açısından oldukça değerlidir. Bu nedenle yazının ve matbaanın keşfi insanlık ve uygarlık tarihinin en önemli basamağı olarak kabul görmektedir.

      PUSULA; Çin’de icat edilen ve ilk olarak Asya’da kullanılan pusula insanlığa yön duygusu tayin ederek, toplulukların uzak yerlere gitmesini ve denizcilerin yeni kıtalar keşfetmesini sağladı. Bu yönüyle insanlık tarihinin önemli buluşları arasında yer aldı.

      BUHAR MAKİNESİ; Dünya tarihinde tarıma geçişin ardından en belirgin ekonomik ve sosyal temelli değişimin yaşanmasına vesile olan, sanayi devriminin kilit adamı İskoç mucit Jamet Watt’ın buluşu Buhar Makinesi, endüstri teknolojilerinin oluşmasına zemin hazırlayarak dünyayı farklı bir eksene taşıdı.

      ELEKTRİK; Gecemizi aydınlatan, hayatımızı kolaylaştıran, pratik kullanımlarımız dahil, edindiğimiz bütün elektronik cihazlara hayat veren elektrik, şüphesiz ki günümüz dünyasının en temel ihtiyaçları arasında. Bilgisayar ve internet teknolojilerinin var olma nedeni konumunda, dijital mucizenin olmazsa olmazıdır.

      BİLGİSAYAR VE İNTERNET; Birbirinden ayrı iki buluş olsalar da tıpkı yazı ile matbaa arasında olduğu gibi bilgisayar ve internet arasında da ayrılmaz bir ilişki vardır. Abacus denilen sayı saymaya yarayan ilkel bilgisayar tiplemelerinden özellikle 1900’lü yıllarda hızla gelişim kat eden, büyük ebatlarda dört işlem yapan teknik bilgisayarlara, 2000’li yıllarda küçük boyutlu, oldukça hızlı ve çok farklı işlemler yapabilen cihazlara dönüştü. 1990’lı yıllarda aktif olarak kullanılmaya başlanan internet ile fenomen oldu ve dünyayı küresel bir köy haline getirdi.

      Tarihi onbinlerce yıl ötesine dayanan ve bugünün teknolojilerine temel oluşturan bu yedi buluşu bize armağan edenlere şükran ve teşekkürlerimizle.