JOHN KULLANIRKEN NEDEN CAN KULLANAMIYOR?

Can TOKTAŞ 10 Şub 2024

Can TOKTAŞ
Tüm Yazıları
Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda, Apple'ın "Spatial Computing" teknolojisine dayanan ve "Apple Vision Pro" gözlüğü gibi yenilikçi ürünlerin piyasaya sürülmesi, teknolojik gelişmelerin sadece belirli bir kesime yönelik olduğunu gösteriyor. Bu durum, global ekonomik dengesizlikler ışığında daha da belirginleşiyor. Amerika ve Avrupa gibi ekonomilerde yaşayan "John"lar için 3.500 USD gibi bir fiyat, pahalı olsa da ulaşılabilir bir lüks olarak görülebilirken, Türkiye'deki "Can"lar için bu tür bir teknolojik harikaya erişmek neredeyse bir hayal.

Türkiye'de teknolojik ürünlerin fiyatları üzerinde etkili olan döviz kuru dalgalanmaları, yüksek vergiler ve ithalat harçları gibi faktörler, ürünlerin fiyatını katlayarak artırıyor. Bu durum, ekonomik erişilebilirliği ciddi şekilde sınırlıyor ve teknolojik eşitsizlikleri derinleştiriyor. "Spatial Computing" gibi yenilikçi teknolojilerin toplumsal yararlarını geniş kitlelere yaymak, bu nedenle büyük bir zorluk teşkil ediyor.

Erişilebilirliğin önündeki bu engeller, teknolojinin potansiyel faydalarının sadece dar bir kesim tarafından yaşanmasına neden oluyor ve teknolojik ilerlemenin toplumsal ilerlemeye katkısını sınırlıyor. Bu nedenle, teknolojiye erişimde adil bir zemin sağlamak amacıyla ekonomik ve politik düzenlemelerin yapılması büyük önem taşıyor. Vergilendirme politikalarının yeniden düzenlenmesi, yerli üretimin teşvik edilmesi ve ithalat harçlarının azaltılması gibi adımlar, "Can"ların da "John"lar kadar yeni teknolojilerden faydalanabilmesi için atılabilir.

Teknolojik ilerlemenin demokratikleşmesi, sadece bireysel refahı artırmakla kalmaz, aynı zamanda toplumun genel ilerlemesine de önemli katkılar sağlar. Böyle bir yaklaşım, toplumsal eşitliği ve adaleti teşvik ederken, teknolojik yeniliklerin herkes tarafından deneyimlenmesine olanak tanır. Bu nedenle, "John kullanırken neden Can kullanamıyor?" sorusu, teknolojinin yanı sıra sosyal adalet ve eşitlik açısından da ele alınması gereken önemli bir meseledir. Herkesin teknolojik gelişmelerden adil bir şekilde yararlanabilmesi, daha adil ve ilerici bir toplumun inşasına katkıda bulunacaktır.