Teknoloji Kaynak: Özlem BABACAN 15.06.2024 15:54

Vodafone Türkiye Yeşil Digital Dönüşüm Politika Raporu yayınladı

Vodafone, Türkiye'nin yeşil ve dijital dönüşümdeki mevcut durumu analiz eden, ihtiyaçlarına dikkat çeken ve potansiyel etkisini ortaya koyan yeni bir politika raporuna imza attı. "Vodafone Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu"nda, yeşil ve dijital dönüşümlerin beraber yürütülmesinin Türkiye'nin rekabet gücünü artıracağı ve sürdürülebilir kalkınmasını hızlandıracağı vurgulanıyor.
Vodafone Türkiye Yeşil Digital Dönüşüm Politika Raporu yayınladı

Vodafone, Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşümünü mercek altına alan yeni bir rapor yayınladı. “Vodafone Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu”nda Türkiye’nin yeşil dijital dönüşüm yolculuğunda attığı ve atması gereken adımlar vurgulanırken, gelecekteki politika geliştirme süreçleri için de bir rehber oluşturulması hedefleniyor. Türkiye’nin sürdürülebilir geleceğine ışık tutması hedeflenen raporda, yeşil dijital dönüşümün etkileri, dünya ve Türkiye’deki uygulamalar, yeşil dijital dönüşümü destekleyen dijital ürünler ve kamu politikalarına yönelik öneriler ele alınıyor. 

 

Rapora göre, yeşil dijital dönüşümü destekleyen dijital enerji çözümlerinin kullanılmasıyla tüm Türkiye’de 21 milyar TL’yi aşkın elektrik tasarrufu ve karbon salımında 3 milyon tonu aşkın azalma sağlanabilecek. Diğer yandan, dijital tarım ürünlerinin kullanılmasıyla ülke GSYH’si 36 milyar TL’den fazla artırılabilecek.

 

Vodafone’un yayınladığı “Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu”, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Süel ve Özlem Kestioğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı. 

 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

 

“Vodafone olarak, bir yandan Türkiye’nin dijitalleşmesi için çalışırken, bir yandan da dijitalleşmenin sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerini inceleyen, kamu politikası için önemli veriler sağlayan analizlerin üretilmesine liderlik ediyoruz. Bu anlayışla, kamuoyunda yeşil dijital dönüşüm konusunda farkındalık yaratacağına inandığımız yeni bir politika raporu hazırladık. Türkiye, iklim değişikliği kırılganlığında 10 kriterden 9’unda yüksek riskli grupta değerlendiriliyor. Ülkemiz, iklim değişikliğinden kaynaklı risklerden çokça etkileniyor. İklim Değişikliği Performans Endeksi’nde 64 ülke arasında Türkiye 56’ncı sırada. Küresel Yeşil Ekonomi Endeksi’nde ise 160 ülke arasında 140’ıncı sıradayız. Bu tablo bize Türkiye’nin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırmasının sürdürülebilir kalkınmasının en önemli unsuru olabileceğini gösteriyor. Türkiye, rekabet gücünü kaybetmek istemiyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlıyorsa, hem yeşil hem de dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak durumunda. Dijital teknolojilerin sunduğu verimlilik, şeffaflık ve yenilikçi çözümler, karbon ayak izini azaltarak yeşil dönüşümü hızlandırmada ve Türkiye'nin küresel rekabet gücünü korumasında kritik önem taşıyor. Türkiye'nin dijital teknolojilere yönelik altyapı yatırımı, teşvik ve destek politikalarını artırması gerekiyor. Bu politikalar, özellikle yenilikçi dijital çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması, dijital altyapının güçlendirilmesi ve dijital yeteneklerin geliştirilmesi gibi alanlara odaklanmalı. Türkiye'nin yeşil dijital dönüşüm süreçini başarıyla yürütebilmesi için gerekli politika ve stratejilerin oluşturulması, ulusal ve küresel düzeyde sürdürülebilir gelecek için kritik öneme sahip.”

 

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ise şöyle konuştu:

 

“Dijital teknolojilerin sunduğu verimlilik, şeffaflık ve yenilikçi çözümler yeşil dönüşümü hızlandırıyor ve Türkiye’nin küresel rekabet gücünü korumasında kritik önem taşıyor. Vodafone Business olarak sunduğumuz dijital çözümlerin yanında, yeşil dönüşümde sağladığımız olumlu etkiler ve rekabet avantajları sayesinde, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında çok önemli katkılar sağlıyoruz. Red Enerji ürünümüzle aylık %30’a kadar enerji tasarruf imkânı sunarak elektrik tüketim maliyetlerini ve karbon ayak izini düşürürken, bir diğer ürünümüz olan Akıllı Fabrika ile makine verimliliğinde %45’e varan artışlar elde edebiliyoruz. Dijital Tarım çözümümüz sayesinde üretimde kullanılan enerji ve suda %40’a, ilaç ve gübrede ise %30’a varan tasarruf sağlayabiliyor, kaynak verimliliğine ciddi anlamda katkı sunuyoruz. Bunun dışında, Araç Takip Sistemi çözümümüzle filo optimizasyonu ile rölanti sürelerini kısaltarak %15’e varan yakıt tasarrufu söz konusu olabiliyor. Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirebilmek için yeşil dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırması gerekiyor. Bu süreçte Vodafone Business olarak biz de işletmelerin, özellikle KOBİ’lerimizin, yeşil dijital dönüşüm süreçlerinde onların en güvenilir iş ortağı olmaya devam ederken şirketlerimizin yeşil dijital dönüşümlerini hızlı ve güvenilir şekilde sağlayabilmelerini mümkün kılacağız.”

 

2025’e kadar küresel GSYH'ye 1,7 trilyon dolar katkı 

 

Dijital dönüşüm; sera gazı emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği, kaynak yönetimi, döngüsel ekonomi ve performans yönetimi konularında önemli rol oynuyor. Dijitalleşmenin ekonomik büyüme, istihdam, ücretler ve tüketici refahı üzerinde de olumlu etkileri bulunuyor. Yapılan araştırmalar, önümüzdeki 10 yıliçinde dijitalleşmenin getirilerinin artacağını gösteriyor. Bu süreçte, yapay zekâ, bulut bilişim, nesnelerin interneti gibi yeni teknolojilerin benimsenmesi ve yaygınlaşması bekleniyor. Dünya Ekonomik Forumu’na göre dijitalleşme küresel emisyonları %20düşürebilecek. Yeni teknolojilerin kullanımıyla, iş yapış şekillerinde ve modellerinde değişim, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşılmasında kolaylaştırıcı etki, çevreye daha az zarar veren mal ve hizmet üretimine katkı sağlamak mümkün olacak. Toplumların teknolojik ilerlemeden en iyi şekilde yararlanabilmesi için doğru politikalarla uygun koşulları yaratması durumunda, 2025’e kadar küresel GSYH'ye 1,7 trilyon dolar katkı sağlanması öngörülüyor.