Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Büşra Bozok AYTEK 12.06.2024 20:00 Güncelleme: 12.06.2024 14:46

Rubenis'ten kar dağıtmama kararı

Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.
Rubenis'ten kar dağıtmama kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi için düzenlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait 52.765.711 TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) düzenlemelerine göre de enflasyon değerleme öncesi 426.754.181 TL net dönem karı elde etmiştir.

Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi uyarında ayrılması gereken yüzde 5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2023 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin yüzde 20'lik sınırına ulaşmak için gerekli tutar olan 1.358.153,15 TL olması nedeniyle bu kadar tutarın genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, şirketimizin serbest nakdini arttırmak, finansman giderlerini optimize etmek ve bilanço yapısını daha da güçlendirmek amacıyla bu yıl kar payı dağıtımı yapılmaması, VUK kayıtlarına göre hesaplanan 426.754.181 TL tutarındaki cari yıl karının enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan geçmiş yıl karları hesabında bırakılması, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolardaki 52.765.711 TL net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasına, bu kararın 2023 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.''