Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Musa ALİOĞLU 13.06.2024 11:00 Güncelleme: 13.06.2024 12:10

Rainbow Polikarbonat, pay geri alımı yapacak

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş, paylarından geri alacak.
Rainbow Polikarbonat, pay geri alımı yapacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle başta halka açık pay sahiplerimiz olmak üzere tüm hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, Türk Ticaret Kanununun 379. maddesi, Sermaye Piyasası Kanununun 22. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, esas sözleşmenin 9. maddesinde yer alan yetki kapsamında şirket paylarının Borsa İstanbul'da 1 yıl süreyle geri alım işlemlerinin başlatılmasına, pay geri alımı için ayrılacak fonun şirketimizin mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 60.000.000 TL olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının şirket sermayesinin yüzde 6,66'sına karşılık gelen 2.000.000 adet pay olarak belirlenmesine, pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine ve onayına sunulmasına, ilgili özel durum açıklamalarının yapılmasına, işlemler için şirket yönetiminin yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.''