Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Musa ALİOĞLU 08.06.2024 15:51

OBİ'lerin dijitalleşmesinin önündeki engeller kaldırılacak

KOBİ'lerin dijitalleşmesinin önündeki engeller kaldırılacak
OBİ'lerin dijitalleşmesinin önündeki engeller kaldırılacak

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafındanKOBİ’lerin dijitalleşme seviyelerinin ölçülmesi, analiz edilmesi, yol haritalarının oluşturulması ve dijital dünyayla uyumlarının artırılması hedefiyle 2018 yılında hayata geçirilen Dijital Dönüşüm Merkezi’nin yeni dönemi başladı. Siemens ana paydaşlığında yürütülen projenin yeni dönem lansmanı Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri (BASİFED) ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleşti. Etkinliğe başta TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Salih Özen, Siemens Türkiye Dijital Dönüşüm Projeleri Ülke Yöneticisi Yener Kaan Tunçbilek ve BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş olmak üzere kamu yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

 

Mehmet Salih Özen: “Dönüşüme uyum, yeni pazarlara erişim imkanları yaratacak”

Yapay zekanın dünya genelindeki mesleklerin yüzde 40’ını etkileyeceğine dair IMF öngörüsünü paylaşan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Salih Özen, “Yapay zekanın yanı sıra 5G’nin hızlandırdığı iletişim, makine öğrenimin verimli hale getirdiği üretim, nesnelerin internetinin zenginleştirdiği müşteri deneyimi odağında dijital bir ekonomiye hazır olmalıyız. Diğer taraftan en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşüme uyumu güçlendiren mevzuat çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalara ulusal politikalarımız kapsamında göstereceğimiz uyum, KOBİ’lerimize yeni pazarlara erişim imkanları yaratacak. Ancak elimizdeki tüm veriler KOBİ’lerimizin modern dijital teknolojiler bir yana geleneksel dijital araçları kullanmaktan dahi halen uzak olduğunu gösteriyor. Gelişen yapay zekâ ve veri teknolojileri, KOBİ’ler ile daha büyük ölçekli işletmeler arasındaki verimlilik makasını hızla açma riskini beraberinde getiriyor. Öyle ki geçmiş yıllarda yüzde 10’u aşmayan bu fark, 2021 yılı itibarıyla yüzde 31,5’e karşı yüzde 59 olarak gerçekleşti” dedi.

 

KOBİ’lerin dijitalleşmesinin önündeki en önemli engellerin teknik rehberlik ve finansman olduğunu ifade eden Özen şöyle devam etti; “Dijital Dönüşüm Merkezi projemizin özü de temelde bu ihtiyacı karşılamak. Projemiz kapsamında mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin teknik, insan kaynağı, kurumsal kültür ve iş süreçleri alanlarında dijital dönüşümünü kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Bu iki soruna yönelik çözümlerin üretilmesi, dijitalleşme yatırımlarını artıracağından Türk ekonomisinin verimliliğini de güçlendirir.”

 

Yener Kaan Tunçbilek: “Zaman, yapay zeka ve dijital dönüşüm için harekete geçme zamanı”

Siemens Türkiye Dijital Dönüşüm Projeleri Ülke Yöneticisi Yener Kaan Tunçbilek, “Siemens Türkiye olarak, bir süredir TÜRKONFED'in KOBİ’lerimizde dijital dönüşümü hızlandırma konusundaki çalışmalarına destek oluyoruz. TÜRKONFED ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile dijitalleşme yolunda hedef koymak isteyen işletmelere bu alandaki bilgi birikimimizle de yol göstermeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik, enerji verimliliği ve dijitalizasyon konularında rekabet gücünü artırmak ve dönüşmek isteyen KOBİ’lere Siemens Xcelerator ekosistemi ile önemli katkılar sağlıyoruz. Ekosistemin içerisindeki uzmanlardan oluşan iş ortakları ağı ile sadece büyük ölçekli şirketler için değil, KOBİ’ler için de çok kıymetli bilgi, teknoloji ve çözümleri sunabiliyoruz. Aynı zamanda, organizasyonların yetkinliklerini artıran danışmanlık, eğitim ve gelişim programlarımızla işletmelere bu yolda sürekli destek oluyoruz” diye konuştu. Tunçbilek, sözlerini şöyle tamamladı; “Dijital dönüşüm artık bir seçenek değil, bir zorunluluktur. Rekabetçi bir dünyada ayakta kalmak için bu dönüşümü hızla gerçekleştirmeliyiz. Zaman, yapay zeka ve dijital dönüşüm için harekete geçme, bu alanlarda büyük hedefler koyma zamanı. Zaman organizasyonumuza yapay zekayı entegre etme değil, organizasyonumuzu yapay zekaya entegre etme zamanı. Ve zaman kendi başımıza ilerleme değil, gecikmeksizin iş birliklerine kapı açma zamanı.”

 

Semiha Güneş: “Dijital dönüşüm, rekabet ve verimlilik için kritik öneme sahip”

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ise dijital dönüşümün, işletmelerin rekabet avantajını artırmak ve operasyonel verimliliği sağlamak için kritik öneme sahip olduğuna işaret ederek, stratejik bir yaklaşımla teknolojinin yanı sıra organizasyonel değişikliklerin de sürece entegre edilmesinin dijital dönüşümün başarılı olmasını sağlayacağını belirtti. Gelecekte dijital dönüşümün etkilerini daha geniş kapsamda göreceklerinin altını çizen Güneş, “Dijital dönüşüm, iş süreçlerini yeniden şekillendirerek işletmelerin daha verimli, esnek ve yenilikçi hale gelmesini sağlıyor. Bu süreç, bilgi teknolojileri, veri analitiği, yapay zeka ve otomasyon gibi yeni teknolojilerin entegrasyonu ile iş modellerinde köklü değişiklikler yapılmasını içeriyor. Bu dönüşümün işletmelerin sürdürülebilirliğini nasıl şekillendirdiğini de önümüzdeki dönemlerde deneyimleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

 

‘İş Süreçlerinde Dijital Dönüşüm’ konuşuldu

Açılış konuşmalarının ardından Tunçbilek, katılımcılara proje hakkında bilgi verdi. TÜRKONFED Dijital Dönüşüm Komisyonu Başkanı, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer moderatörlüğündeki ‘İş Süreçlerinde Dijital Dönüşüm’ paneli ise Vakko Holding Uluslararası Satış ve İş Geliştirme Direktörü Meltem Polat, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Serhat Yanık ve Envisor Kurucusu Melis Topal’ın katılımıyla düzenlendi. Panelin ardından soru-cevap ve bire bir görüşmeler yapılarak fikir alışverişinde bulunulan etkinliğin son bölümünde ise saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

 

Rekabet gücüne ve sürdürülebilir büyümeye destek

DDM’nin yeni döneminde ‘iş süreçlerinde dijital dönüşüm’, ‘pazarlama’, ‘siber güvenlik ve KVKK yönetimi’ ile ‘e- ticaret ve e-ihracat’ olmak üzere dört ana konuya odaklanılacak. Verilecek eğitimler ile KOBİ’lerin dijital dönüşüm farkındalığının artırılması, pazarlama stratejilerinin dijital platformlara taşınması, işletmelerin dijital verileri ile iş süreçlerini koruma konusunda bilinçlenmesi ve dijital ticaretin fırsatlarını kullanabilme becerilerinin geliştirmesi, tüm bunların sonucunda rekabet güçlerinin artırılması ve sürdürülebilir büyümelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

 

Dijital Dönüşüm Merkezi’nin yeni dönem etkinlikleri İzmir’in ardından Eskişehir, Ordu, Diyarbakır ve Tekirdağ’da devam edecek.