Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Büşra Bozok AYTEK 11.06.2024 20:00 Güncelleme: 11.06.2024 14:13

ICU Girişim, kar dağıtmayacak

ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.
ICU Girişim, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait solo finansal tablolara göre -7.417.266 Türk Lirası tutarında net dönem zararı oluştuğu, oluşan net dönem zararı, yine bağımsız raporlarda bulunan verilere göre geçmiş yıl zararları -709.011.844 Türk Lirası olduğu ve kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına, TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 18.907.771 Türk Lirası tutarında net dönem karı olduğunun tespitine, dağıtılabilir dönem karının olduğu ve bu tutarın geçmiş yıllar zararları hesabıyla mahsup edilmesi, bu yüzden 2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.''