GÜNÜMÜZ YOGASINA BİR ELEŞTİRİ

Esra TANRIVERDİ 18 Mar 2024

Esra TANRIVERDİ
Tüm Yazıları
Kime sorsam yoga yapıyor… Ben hariç. Yoga yapmadım; ama üniversitede İlkçağ Felsefe Tarihi dersinde rahmetli hocam Prof.Dr.Teoman Duralı'dan Hint felsefesini iyi öğrendim. Neyin ne olduğunu biliyorum.

Yoga, bedeni, zihni ve ruhu birleştiren bütüncül bir uygulama. Bedensel esneklik ve fiziksel güç kazanma amacıyla yapılan bir egzersiz değil. Hindistan'da binlerce yıldır var olan derin bir felsefi ve spiritüelgeleneğin bir parçası. Bu geleneğin temelinde ise ahlaki değerlerin uygulanması ve kişisel gelişim önemli bir yer tutuyor.

 

Yoga, Sanskritçe'den gelme bir kelime "birleşme" veya "bütünleşme" anlamına geliyor. Yoga pratiğinin kişinin hayatında dengeli bir yaşam tarzı benimsemesine ve daha içsel bir huzur ve mutluluk bulmasına olanak tanıyor. Amacı gerçekten çok güzel. Detaya girmeyeceğim, lakin yoga yapan biri değilim. Ama yoga yapanlarda gözlemlediğim düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.

 

Günümüze baktığımızda yoga, çok popüler bir disiplinhaline geldi. Yoga yapmak adeta bir trend oldu. Amaç acıdan uzak kalmak, huzurlu olmak, yaşamdan zevk almak. Sosyal medya platformlarında, yoga yapan insanlar genellikle mükemmel pozlar ve vücutlarla ilişkilendiriliyor. Bu da, yoga pratiğinin gerçek amacından sapmasına ve yalnızca dışsal görünüşe odaklanmasına yol açıyor. Bunun sonucunda, birçok insan yoganın gerçek felsefesi hakkında bilgi sahibi olmadan, sadece dışsal görünüşlerini iyileştirmek için yoga yapmaya odaklanıyor. Oysa ki, yoga çok daha derin bir felsefeyi temsil ediyor. Sporu değil!

 

Yoganın derin felsefi boyutunun önemli bir parçası ahlaki değerlerdir. Yoga pratiklerine başlamadan önce, uygulayıcıların bazı ahlaki prensipleri benimsemesi beklenir. Bu prensipler genellikle "Yama" ve "Niyama" olarak adlandırılır ve uygulayıcıların etik ve ahlaki bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.

 

Yoganın ilk basamağı YAMA’lar. Sanskritce ahlakkuralları. Peki nedir bu YAMALAR?

 

1. Ahimsa (Şiddetsizlik): Diğer canlılara zararvermemek, hem fiziksel hem de duygusal düzeyde şiddetten kaçınmak.
2. Satya (Doğruluk): Dürüstlük ve doğruluktan sapmamak, yalandan kaçınmak.
3. Asteya (Çalmamak): Başkalarının mülkiyetine zarar vermemek, çalmaktan kaçınmak.
4. Brahmacharya (Kontrol): Cinsel enerjinin kontrolü ve dengeli kullanımı.
5. Aparigraha (Cimrilikten Kaçınma): Aşırı tüketimden ve gereksiz şeylere bağlanmaktan kaçınmak, mütevazı olmak.

 

Niyama ise kişisel disiplin ve ruhsal gelişimle ilgili beş prensiptir:

 

1. Saucha (Temizlik): Bedensel, zihinsel ve ruhsal temizlik.
2. Santosha (Memnuniyet): Kabul, iç huzur ve memnuniyet.
3. Tapas (Azim): Disiplin, irade gücü ve tutkuyla çalışma.
4. Svadhyaya (Öz-inceleme): Kendini anlama ve içsel keşif.
5. Ishvara Pranidhana (Tanrı'ya Bağlılık): Yaşamı Tanrı'nın iradesine teslim etme ve ona güvenme.

 

Bu ahlaki prensipler, yoga uygulayıcılarının sadece bedenlerini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda zihinlerini ve ruhlarını da güçlendirmelerine yardımcı olur.

 

Birçok insan, yoga matına adım attıklarında sadece fiziksel olarak güçlenmeyi ve esneklik kazanmayı hedeflerken, bu ahlaki prensipleri uygulamak ve içsel dönüşüm için çaba sarf etmek yerine, sadece bedensel tatmin arayışında oluyorlar. Bu nedenle, yoga eğitimlerinde ve pratiklerinde ahlaki değerlere ve içsel dönüşüme daha fazla vurgu yapılması önemli. Uygulayıcıların sadece bedensel olarak değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal olarak da gelişmelerine yardımcı olacak öğretilerin ve rehberliğin sağlanması gerekmektedir.

 

Yoganın sadece bir egzersiz değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve içsel dönüşüm aracı olduğu unutulmamalı.

 

Bir bakıyorsun kadın yoga yapıyor, ama kafasında kırk tilki dolaşıyor. İşte o kadının kafasındaki o tilkilerden arınmayı sağlamak gerekiyor. Artık insanlara ve hayata yargısız ve tarafsız bakması ve herkesle uyumlu olması vurgulanmalı.

 

Yoga yapmak marifet değil, aslolan yoganın felsefesini bilmek ve uygulamak… Bunu da kaç kişi benimsiyor dersiniz?