Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Hibya Haber Ajansı 23.04.2024 20:30 Güncelleme: 23.04.2024 11:41

Tatlıpınar Enerji, kar dağıtmayacak

Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.
Tatlıpınar Enerji, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

''Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Reform Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların genel kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolarla Tatlıpınar Enerji Üretim Anonim Şirketi'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan finansal tablolarının incelenmesi sonucunda TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 591.864.456 TL ana ortaklığa ait cari dönem net karı, VUK kayıtlarına göre ise -498.717.749,48 TL cari yıl net dönem zararı bulunduğu görülmüştür. TFRS'ye uygun hazırlanan finansal tablolar cari dönem net karının bulunmasına rağmen VUK kayıtlarına göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan zarar nedeniyle dağıtılabilir karara ulaşılamadığı görülmüş olup, buna göre sermaye piyasası mevzuatı ile esas sözleşmenin 17. maddesine ve 28.03.2023 tarihli genel kurulda pay sahipleri tarafından onaylanan kar dağıtım politikasına uygun olarak, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 41.925.244 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının, VUK kayıtlarına göre 29.907.421,97 TL dönem zararının ise geçmiş yıl zararlarına aktarılmasının genel kurulun onayına sunulmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi.''