Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Hibya Haber Ajansı 20.05.2024 10:00 Güncelleme: 20.05.2024 14:21

Şirket haberleri

OZYSR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 23 – 24 Mayıs'ta toplanacak.
Şirket haberleri

OZYSR – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 23 – 24 Mayıs’ta toplanacak.
ONRYT – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 22 – 23 Mayıs’ta toplanacak.
AVTUR – Aydın Koçyiğit tarafından 163.829 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
AVTUR – Fırat Fırat tarafından 234.929 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
AVTUR – Kevser Fırat tarafından 164.939 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
AYGAZ – Şirketin %55 bağlı ortaklığı Sendeo Dağıtım’ın sermaye artırımına katılınacağı açıklandı.
BIGCH – Avni Altan Kosova tarafından 1.323.168 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
BIGCH – Barış Baygün tarafından 1.029.131 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
BIGCH – Devrim Çağlar Sönmeztürk tarafından 735.093 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
BIGCH – Gamze Hatice Cizreli tarafından 3.200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
BIGCH – Fethi Saruhan Tan tarafından 3.200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
BIGCH – Mehmet Can Karabağ tarafından 5.350.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
BORLS – Halka arzdan elde edilen fonun 474,1 milyon TL’sinin yeni taşıt yatırımlarında, 203,2 milyon TL’sinin net işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
BYDNR – Teminat Amaçlı Pay Rehni Programı uygulanmasına karar verildiği açıklandı.
CVKMD – Virtus Mining paylarının %70’inin 159 milyon dolara satın alınacağı, ödemenin 2029’a kadar süreceği açıklandı.
CVKMD – Şirketin Sarıalan Altın Madeni Projesi yatırımlarına devam ettiği ve şirkete ait Balıkesir Sarıalan’daki altın maden sahası kapsamında saha montaj işleri için yurt içinde bir şirket ile 4,8 milyon dolar sipariş bedelli anlaşma sağladığı açıklandı.
CVKMD – Şirket bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in 1,8 milyon dolarlık Maden Cevheri Satışı konusunda iş aldığı açıklandı.
DAGI – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 80 milyon TL’den 150 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
DARDL – Şirket ile NATO Tedarik Ajansı NSPA ile arasında imzalanan sözleşme kapsamında ilk siparişin alındığı açıklandı.
DMRGD – Halka arzdan elde edilen fonun 87,4 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 129,6 milyon TL’sinin mağazacılık faaliyetlerinin geliştirilmesinde, 19,9 milyon TL’sinin yeni yatırımların finansmanında kullanıldığı açıklandı.
EGSER – Sermaye artırımından elde edilen fonun 58,3 milyon TL’sinin borç ödemelerinde, 154,2 milyon TL’sinin tedarikçi ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
ERSU – GES yatırımı yapılmasına ve yatırıma 1 milyon dolar bütçe ayrılmasına karar verildiği açıklandı.
EREGL – Bor – San tarafından şirkete 2013 yılında açılan 17.800 TL’lik değerdeki satıl sözleşmesinden kaynaklı alacak davası kapsamında dava değerinin 10,8 milyon TL’ye yükseltilmesi sonrasında davanın reddine karar verildiği, davacının istinaf yoluna başvurduğu açıklandı.
FORTE – Halka arzdan elde edilen fonun 50,9 milyon TL’sinin Ar – Ge yatırımlarında, 75,8 milyon TL’sinin borç ödemelerinde, 101,8 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanıldığı açıklandı.
GARFA – 76 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
GARFA – 108 gün vadeli 170 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
GIPTA – Halka arzdan elde edilen fonun 15,8 milyon TL’sinin yurt içi üretim kapasitesinin artırılması için ilave makine alınması, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatının yapılmasında, 133,5 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 104,2 milyon TL’sinin finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
GENIL – Şirketin %80,40 pay sahibi olduğu Genject Sağlık’IN %16 oranındaki payının 14,5 milyon TL’ye satın alındığı, şirketin payının %96,40’a yükseldiği açıklandı.
ISGYO – 364 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
ISMEN – 94 gün vadeli 1,3 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.
ISMEN – 40,2 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.
KLSER – Şirketin iştiraki Al – Sadaf Porselen’in Kerkük fabrikasında üretime başladığı açıklandı.
LIDFA – 364 gün vadeli 70 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
LILAK – Erzurum’daki temizlik kağıdı üretim tesisi yatırımının temel atma töreninin yapıldığı açıklandı.
MEDTR – Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan 18 Aylık Merkezi Kemoterapi İlaç Hazırlama ve Uygulama Hizmeti ihalesinin 13,9 milyon TL bedelle şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
QNBFB – Yurt dışında 187 gün vadeli 29,8 milyon Euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.
PEKGY – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Haziran’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.
RALYH – Ankara’da 4.000 m² arsa üzerinde yapılacak konut alanlarından oluşan Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.
SAYAS – Şirket tarafından Chengxi Shipyard’a verilen 1,0 milyon euroluk tekliflerin teklifin onaylandığı, teslimatların yıl üçüncü çeyreğinde tamamlanacağı açıklandı.
SKTAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 14 Haziran’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 14 Haziran’a kadar uzatıldı.
SAHOL – Şirketin Sabancı İklim Teknolojileri üzerinden %100 oranında pay sahibi olduğu Sabancı Renewables tarafından ABD'de gerçekleştirilen 272 MW kurulu gücündeki GES projesinin devreye alındığı açıklandı.
TRCAS – Şirket ile JCR Avrasya arasındaki kredi derecelendirme sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
TGSAS – İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin şirkete ihracat performansı kapsamında Platin Ödül’ü verdiği açıklandı.
TCELL – Şirket bağlı ortaklığı Turktell Bilişim’in sermayesinin 5,0 milyon TL artışla 8,0 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.
ULKER – LCC Gıda tarafından 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
ULUFA – 10 milyon TL sermayeli Ulusal Finans Teknolojileri unvanlı şirketin tescil edildiği açıklandı.
ULUSE – Rekabet Kurumu tarafından şirkete soruşturma açıldığı belirtildi.
VKGYO – Mülkiyeti şirkete ait olan İzmir Konak’daki taşınmaz üzerindeki İzmir Konak  Karma Projesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işinin yüklenici sözleşmesinin sona erdirildiği açıklandı.
VRGYO – Halka arzdan elde edilen fonun 294,8 milyon TL’sinin hakkediş ödemelerinde, 120 milyon TL’sinin Gölbaşı proje finansmanında kullanıldığı açıklandı.
VERTU – Şirketin %50  pay sahibi olduğu Core Engage Yazılım tarafından geliştirilen New Cycle oyununun Kristal Piksel 2024 En İyi PC Oyunu ödülünü kazandığı açıklandı.
YYLGD – Halka arzdan elde edilen fonun 220,3 milyon TL’sinin yatırımların finansmanında, 250 milyon TL’sinin işletme sermayesinde kullanıldığı açıklandı.
YGGYO – Şirket paylarının geri alınmasına, 7.000.000 adet pay için 250 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

Kaynak İnfo Yatırım