Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Hibya Haber Ajansı 16.04.2024 10:00 Güncelleme: 16.04.2024 11:16

Piyasadan haberler

BERA... KONKA... Grup Şirketlerinden Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında olmak üzere, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında Halka Arza Aracılık Ve Finansal Danışmanlık Sözleşmesi imzalanmıştır.
Piyasadan haberler

BERA... KONKA... Grup Şirketlerinden Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı kapsamında olmak üzere, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında HALKA ARZA ARACILIK VE FİNANSAL DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ imzalanmıştır.

CEOEM... Şirket, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından, 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan, 2024 yılı 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İçinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle İlgili Alım İşleri' ne ilişkin olarak yapılan ihaleye Ceo Event Medya A.Ş.–Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Ltd Şti. iş ortaklığının, pilot ortağı olarak katılmış ve 259.900.000 TL+KDV'lik teklif ile ihale uhdesinde kalmıştır. Söz konusu iş ortaklığındaki ortaklık oranı %70'tir. Hizmet sözleşmesi İdari Şartnamenin 39. Maddesi uyarınca 5 (beş) gün içinde imzalanacaktır.

CIMSA... Şirket, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyona ulaşma hedefleri ile paralel olarak karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlayacak olan Güneş Enerji Santrali (GES) Tesisi'nin Eskişehir Fabrikası'nda kurulumu konusunda yapılan görüşmeler sonucunda; Yaklaşık 14,2 MWp DC kurulu güce sahip GES tesisinin kurulumunun yapılmasına ve Yatırımla ilgili olarak mevcut yatırım destek unsurlarından yararlanılmak üzere yatırım teşvik belgesi alınması için gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir. Söz konusu yatırıma 2024 yılının ikinci çeyreğinde başlanılması planlanmakta olup, yatırım sürecinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. Yatırımın devreye alınmasıyla birlikte, elde edilecek elektriğin Eskişehir Fabrikası toplam yıllık elektrik tüketiminin %14'ünü karşılaması beklenmektedir. Böylece, bu yatırımın ve atık ısıdan elektrik üretimi yatırımının devreye girmesiyle birlikte Eskişehir fabrikası elektrik ihtiyacının yaklaşık %40'ı kendi ürettiği elektrikten karşılanacaktır.

CONSE... Şirket, %100 bağlı ortaklığı Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ("Doğal Enerji"), Şanlıurfa'da bulunan, 5,2 MWe kurulu güce sahip biyokütle kaynağı ile elektrik üretim tesisinin ("Tesis") kapasite kullanım performansının düşük seyrettiği, yapılan üretimin de ancak yüksek seviyede biyokütle yakıt tüketimi ile gerçekleştirilebilmesi nedeni ile verimsiz olduğu, bu sorunların giderilmesine yönelik 2022 yılında başlanan çalışma ve yatırımların 2023 yılında tamamlanmış olmasına karşın üretim miktarı ve verimde yeterli seviyede bir iyileşme gerçekleşmediği, Tesis'in faaliyetleri sonucu oluşan negatif Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar ("FAVÖK") nedeni ile zarar ve nakit açığı ortaya çıktığı, Tesis faaliyetine negatif FAVÖK ve nakit açığı yaratmadan devam edilebilmesi için alınabilecek herhangi ekonomik bir önlem bulunmadığının görüldüğü dikkate alınarak, Tesis'in faaliyetlerinin kesin ve sürekli olarak durdurulmasına karar verildiğini bildirmiştir.

CWENE... Şirket, 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yılları olarak belirlenmesi için gerekli başvurularda bulunulmasına ve gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde gerekli duyuruların yapılmasına karar verilmiştir.

ESCOM... Bağlı ortaklığı Alesta Elektronik Teknoloji Yatırım A.Ş. 'nin 09.11.2022 tarihinde 7.436.000 TL şirket değerlemesi üzerinden %5,25 oranında iştirak ettiği Postuby Bilişim Teknolojileri A.Ş, bu defa 28.854.000 TL şirket değerlemesi üzerinden yeni yatırım aldı. Alesta, yatırım turuna payını %2,44 artırarak katıldı. Değerlemesini 18 ayda %288 artıran Postuby, Kurumsal ve bireysel kullanıcılara sosyal medya içerik yönetim platformu sunuyor.

KCAER... Şirket, MENA (Orta Doğu-Kuzey Afrika) bölgesinde artan iş hacmini desteklemek ve global rekabet gücünü daha da arttırarak başta Suudi Arabistan'ın Neom şehri projesi olmak üzere bölgedeki tüm yatırımlardan daha çok pazar payı almak için Suudi Arabistan'da çelik profil fabrika yatırımı için fizibilite çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir. Kurulması planlanan fabrika ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı'nın sağladığı tüm yatırım ve yerel üretici olma teşviklerinden yararlanmanın yanı sıra, navlun avantajından sağlanan fayda ile yakın coğrafyalardaki satış hacmimizin arttırılması ve farklı coğrafyalarda yerinde üretimin tüm olanaklarından faydalanılması hedeflenmektedir.

KONTR... Şirket ile ÇİMSA arasında, ÇİMSA'nın Eskişehir İstanbul Karayolu 22.km Çukurhisar Eskişehir adresinde bulunan arazisinin çekme sınırları içerisinde kurulacak olan arazi uygulamalı Güneş Enerjisi Santralinin (GES) projelendirilmesi, mühendisliği, tedariği ve kurulumu işlerinin, anahtar teslimi şeklinde sağlanması kapsamında sözleşme 15.04.2024 tarihi itibariyle imzalanmıştır.

PASEU... Şirket, Türkiye-Avrupa ve tersi yönde uluslararası yük taşımacılığında Avrupa Partneri Rail Cargo Lojistik ile sözleşme yenilemesini gerçekleştirmiş ve taraflar olarak Türkiye- Avrupa arasında demiryolu ile ihracat-ithalat yük taşıma kapasitesinin arttrılması kararını almışlardır. Söz konusu yenilenen sözleşme kapsamında; İstanbul/Halkalı, Çerkezköy ve Tekirdağ çıkışlı haftalık toplam taşıma sayısı 10 trenden 15 trene çıkarılmıştır.

PENTA... Şirket, SPARKLE'ın ekran kartları kategorisindeki ürünlerinin Türkiye'deki tek yetkili dağıtıcısı olmuştur. Bilgisayar endüstrisinin önde gelen markalarından biri olan SPARKLE, ekran kartı kategorisinde yüksek performans gösteren dayanıklı ürünler sunmaktadır.

PGSUS... Şirket’in Mart ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 artışla 2,72 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayında yolcu sayısı 2,14 milyon seviyesindeydi. Şirket’in aynı ayda doluluk oranı yüzde 87,5 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayından 4,5 puan daha yukarı gelindi. Şirket'in iç hat yolcu sayısı yüzde 22 artışla 1,01 milyon olurken, dış hat yolcu sayısı yüzde 31 artışla 1,71 milyona ulaştı. Yılın ilk çeyrek döneminde ise yolcu sayısı yüzde 28 artışla 8,06 milyon oldu.

UZERB... Teknoloji ve Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 8.600.000 TL ödenmiş sermayeye sahip Innosa Yazılım Teknolojileri A.Ş.'nin %100'ünü toplam 75.000.000 TL bedelle satın almıştır.

UZERB... Şirket, esas faaliyet alanının "teknoloji" ve "yazılım" olacak şekilde değiştirilmesi/genişletilmesi suretiyle yeni bir yapılanmaya gidilmesine, mevcut faaliyetlerinin %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde yeni kurulacak bir şirket üzerinden devam ettirilmesine, faaliyet konusu değişikliği sonrasında mevcut faaliyetlerden çıkış fırsatlarının değerlendirilmesine, Gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekli tadil metninin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, Ortaklıktan ayrılma hakkının ilk kamuya duyurulduğu 15.04.2024 tarihinden itibaren son altı aylık dönem içerisinde (bir ay 30 gün olarak dikkate alınmıştır) Borsa İstanbul' da oluşan şirket pay değerinin günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 241 TL'nin alınmasına,

Ortaklıktan ayrılmak isteyen paydaşların paylarının ortaklık tarafından satın alınması konusunda ayrılan kaynağın üst limit olarak herhangi bir sınırlama olmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: A1 Capital