Eğitim Kaynak: Ali Naki Özkan 02.03.2024 19:33

KARAKÖY PROJESİ ANITLAR KURULU'NDA

Beyoğlu Karaköy'ün çehresini değiştirecek Karaköy otopark ve meydan projesi alanından tarihi buluntular çıktı. Çalışmayı yürüten İBB ekipleri, İstanbul II numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Kazılar, kurul kararıyla İBB KUDEB ve ilgili müze denetiminde genişletilerek yapılacak.
KARAKÖY PROJESİ ANITLAR KURULU'NDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan Karaköy Otopark Projesi kapsamında, 49 yıllık 7 katlı otoparkın yıkımı tamamlandı. Çalışmalar kapsamında yürütülen, kontrollü muayene kazıları sırasında tarihi buluntulara rastlandı. Çalışmaları yürüten ekipler, İstanbul II numaralı Kültür Varlıklarını Korum Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne bilgi verdi. Kazılar ilgili kurulun kararı doğrultusunda İBB KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü)  ve ilgili müze denetimindeki uzmanlarca genişletilerek yapılacak. Hazırlanacak rapor ve fotoğraflar Koruma Kurulu’na iletilecek. 

 

KARAKÖY, 7000 METREKARENİN ÜZERİNDE BİR MEYDAN KAZANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 2021 yılı Haziran ayı oturumlarında oy birliği ile alınan kararla, İstanbul'un ilk katlı otoparkı olan 49 yıllık Karaköy Katlı Otoparkı’nın yıkılıp, yerine meydan yapılmasına karar vermişti. Karaköy Otopark Projesi tamamlandığında Beyoğlu ve Karaköy’ün çehresi değişecek. Zemin altı otoparkın yansıra, bölge 7 bin metrekarelik meydan kazanmış olacak. Kaldırılan mevcut otoparkın, aynı araç kapasitesi korunarak, özel tasarım mekanizmalarla desteklene bir yeraltı otoparkı inşa edilecek. Kaldırılan yapı izdüşümünde oluşacak boş alan meydan olarak tasarlanacak. Meydan içerisinde; kültür-sanat etkinliklerinde kullanılacak çok amaçlı etkinlik mekanları, oturma grupları ve seyir alanları bulunacak.

“Hedefimiz kadın iş gücünün tüm sektörlerde artırılmasını sağlamak”

 

EPAM Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayfer Ustabaş, iş gücünde kadın erkek çalışan oranının eşit olmadığına dikkat çekerek, “Toplumda kadınlar ve erkekler yaklaşık aynı oranda olmasına rağmen iş gücüne bu oranların eşit yansımadığını görüyoruz. Bu oran ülkemizde OECD ve Avrupa Birliği ülkelerine göre oldukça düşük durumda. Gerek toplumsal ve sosyal dengenin sağlanması gerekse ekonomik etkinliğin ve büyümenin artırılması açısından kadın işgücünün olumlu etkileri yadsınamaz. Kadın işgücü oranı yapısal ve kendine has özellikleri nedeniyle sektörel olarak farklılık gösteriyor. Bu etkinliğimizle kadın iş gücünün tüm sektörlerde artırılmasını sağlamak temel hedefimiz” diye konuştu.

 

“Kadınların iş gücü içinde çoğalması gençlerle mümkün olacak”

 

ISUSEM Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Elif Vardar Solak, kadınların iş gücünde çoğalmasında gençlerin etkili olacağını belirterek şöyle konuştu:

“Gelecek, yeni nesillerin eseridir fikrinden ve sürekli eğitimin sadece öğrenim hayatının değil, iş hayatı ve kişisel yolculuğun da parçası olduğunu görerek yola çıktık. Yarının yöntemleri ile bugünün nesillerine cevap vermek, biriken deneyimleri aktarmak, çok yönlü ve stratejik düşünme kabiliyetine gerçek ve şimdiye ait organik bağlar eklemek gerekiyor. Toplumun mimarları kadınların iş gücü içinde çoğalması ve güçlenmesi, gençlerin bunun için emek ve enerji vermesiyle mümkün ve sürekli olacaktır. Akademik çalışmanın öğrenciye aktarıldığı modelden ters yüz sınıf modeline geçildiği modern çağımızda biz toplumdan gelen yaşayan sektörel bilgiyi, stratejik görüş ve birikimi akademiye ve öğrenciye taşımayı seçtik. 2024 yılı mart çalıştayımızda tekstil, otomotiv, enerji, medya ve ilaç kimya sektörlerindeki kadın iş gücü varlığının iş dünyası halini sektörler ile organik bağ kurulması için öğrencilerimizle buluşturuyoruz.”