Otomotiv Kaynak: Musa ALİOĞLU 14.04.2024 07:00

Ford Otosan İlk Entegre Faaliyet Raporunu Yayınladı

Türkiye'de otomotiv endüstrisinin lider şirketi Ford Otosan, başarılı finansal performansının yanı sıra sürdürülebilirlik, toplum için fayda yaratma, inovasyon ve teknoloji alanlarında yaptığı çalışmaları bu yıl ilk kez yayınladığı entegre faaliyet raporu ile paydaşlarına sundu. Entegre faaliyet raporlaması, şirketlerin sadece finansal sonuçlarını değil, işin sürdürülebilirliğini etkileyen risklerin paylaşılması, şirketlerin yarattığı değer zincirinin açıklanması, çevresel ve sosyal etkilerin aktarılması gibi paydaşlarla daha fazla şeffaf iletişim kurulmasını kapsıyor. Ford Otosan, finansal verilerin yanı sıra toplumsal değer yaratma modeliyle de geleceğe yönelik güçlü bir vizyon ortaya koymayı sürdürdü. Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global'in 2024 Küresel Sürdürülebilirlik Yıllığı'na girmeye hak kazanan ilk Türk otomotiv şirketi olan Ford Otosan; çevresel, sosyal ve yönetişimsel açıdan sürdürülebilirlik odağında çalışmaya devam etti.
Ford Otosan İlk Entegre Faaliyet Raporunu Yayınladı

Türkiye’de otomotiv sanayisinin dönüşümüne öncülük etme hedefiyle gelecek vizyonu doğrultusunda

kapsamlı yatırımlarını hayata geçiren Ford Otosan, 1 Ocak-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan ilk

entegre faaliyet raporunu kamuyla paylaştı.

Finansal göstergelerin yanı sıra sosyal ve çevresel etkiler ile yönetim uygulamalarını geniş bir

perspektifte değerlendiren rapor; Ford Otosan’ın kısa, orta ve uzun vadeli değer yaratma çabalarını

gözler önüne serdi.

Sürdürülebilirlik vizyonunu daha da ileri taşımak amacıyla iş anlayışını değer yaratma modeli

etrafında yeniden yapılandıran Ford Otosan, bu kapsamdaki odak alanlarını mobilitenin geleceğini

şekillendirmek, çevresel etkisini sıfırlamak, etki alanını genişletmek, sektörel dönüşüme liderlik

etmek, güçlü büyüme planları ve stratejik yatırımlarla katma değer yaratmak ve insan odaklı

dönüşümü benimsemek olarak belirledi.

Ford Otosan CFO’su Gül Ertuğ, "2023 yılı, sadece yenilikçi ürün ve hizmetlerimizle sınırlı kalmadı; aynı

zamanda inovasyonun gücüyle şekillenen sürdürülebilirlik çabalarımız ve dijital dönüşüme olan

inancımızla geleceği şekillendirme yolunda taahhütlümüzü pekiştirdi. Bu başarıları elde etmemizde,

Ford Otosan ailesinin özverili çabalarının büyük payı var.

Geleceği dönüştürme vizyonumuz, çevresel, sosyal ve yönetişimsel açılardan "Gelecek Şimdi"

sürdürülebilirlik hedeflerimize uyum sağlayan paydaşlarımızla birlikte yürütülen iş birliğiyle

güçleniyor. Uzun yıllardır eşitlik yolunda kararlı adımlarla ilerlerken, otomotiv sektöründeki dijital

dönüşümün itici gücünü arkamıza alarak teknoloji ve inovasyon alanında kadın istihdamını artırmak

için çalışmalarımızı hızlandırdık. Gelecekte de dönüşümün öncüsü olma vizyonumuzla yatırımlarımızı

sürdürerek, elektrikli ve bağlantılı araçlar alanındaki çalışmalarımızı hızlandırarak sürdürülebilir bir

geleceğe katkıda bulunacağız. 2023 Entegre Raporumuz, sadece finansal değil aynı zamanda çevresel,

sosyal ve yönetişimsel faaliyetlerimizi berrak bir şekilde sunarak, net sıfır hedefimize doğru önemli bir

yol haritası çiziyor.

Şirkete Özel-Proprietary

Bu kıymetli yolculukta, ekosistemimizle birlikte güçlü bir şekilde ilerleyeceğimize olan inancımız tam.

Ford Otosan olarak, daha sürdürülebilir, daha adil ve daha ileri bir gelecek için kararlılıkla çalışmaya

devam edeceğiz.” dedi.

Ford’un Avrupa’daki en büyük ticari araç üretim merkezi

Türkiye’nin ticari araç üretiminin yüzde 77’sini, ticari araç ihracatının yüzde 88’ini gerçekleştiren Ford

Otosan; yüzde 27’lik pazar payı ile Türkiye’nin ticari araç pazar lideri konumunda. Toplam araç

üretiminin yüzde 40’ını gerçekleştiren şirket, yüzde 8,9’luk payla toplam otomotiv pazarında üçüncü

sırada yer aldı.

Türkiye’deki Yeniköy, Gölcük ve Eskişehir fabrikaları ile Romanya’daki Craiova fabrikasında faaliyet

gösteren Ford Otosan, toplam üretim kapasitesini 746.500 adet olarak açıkladı. Şirket, planladığı

yatırımları tamamladığında 2025 yılı itibarıyla 900 bin adedin üzerinde araç üretim kapasitesine sahip

olacak.

Yeni nesil Courier’nin Romanya'daki üretimi için 490 milyon avro yatırım planı bulunan Ford Otosan,

kendi imzasını taşıyan tamamen elektrikli yeni E-Tourneo Courier ve E-Transit Courier'yi 2024 yıl

sonunda hattan indirmeyi öngörüyor. Craiova fabrikasını devralmasının ardından Puma ile binek

araçları da üretim portföyüne ekleyen Ford Otosan, Puma'nın tamamen elektrikli ilk versiyonunu da

bu yıl sonunda devreye almayı planlıyor. E-Transit Custom’ın üretimine ise dijital ve sürdürülebilir

uygulamalarla baştan sona yenilenen Yeniköy fabrikasında yıl içinde başlayacak. İçten yanmalı ve

elektrikli aracı aynı anda üretebilen ilk ve tek fabrika olan Yeniköy’de, Ford ve Volkswagen’in stratejik

ortaklığı kapsamında yeni nesil Volkswagen 1 tonluk ticari araç modeli de ilerleyen dönemde

üretilecek.

Türkiye otomotiv sanayinin en yetkin Ar-Ge Merkezine sahip olan Ford Otosan, Türkiye otomotiv

sanayinin dijital dönüşümüne öncülük etmek üzere inovasyon çalışmalarında da vites yükseltti.

Elektrifikasyon, akıllı hareketlilik, bağlantılı araç teknolojileri, otonom teknolojiler, endüstri 4.0,

sürdürülebilirlik, otomotivde müşteri deneyimi ve üretken yapay zekâ odak alanlarında yatırımlarını

sürdüren şirket; ürün geliştirme projelerine ilişkin olarak proje aktifleşme sonrası ise 5,3 milyar TL Ar-

Ge harcaması gerçekleştirdi.

2023 senesinde finansal performans

Finansal göstergelerinde önemli ivme kaydettiği bir yılı geride bırakan Ford Otosan, 2023’te bir önceki

yıla göre satış gelirlerini yüzde 28 artışla yaklaşık 412 milyar TL'ye, vergi öncesi kârını ise yüzde 86

artışla 47,4 milyar TL, taşıdı. Ford Otosan’ın piyasa değeri de 8,8 milyar ABD doları oldu.

Ford Otosan'ın 2023'teki ihracat gelirleri yükselen yurt dışı satış adetleri ve döviz kuru etkisiyle yüzde

20 artarak 301,6 milyar TL, yurt içi gelirleri de güçlü satış adetleri ve sürdürülen fiyatlama disiplini ile

yüzde 54 artışla 110,2 milyar TL şeklinde gerçekleşti. Yurt içi satışları 117.582 adede, yurt dışı satışları

da 492.082 adede yükselen şirket, toplam 609.664 satış adedine ulaştı. Ford Otosan, son 8 yıldır

Türkiye’nin, 12 yıldır otomotiv sektörünün ihracat şampiyonu ünvanına sahip.

Ekosistemin dönüşümüne liderlik edecek güçlü sürdürülebilirlik performansı

Ford Otosan, başarılı finansal sonuçların yanı sıra sürdürülebilirlikte de güçlü bir performans ortaya

koydu. Otomotiv ekosisteminin sürdürülebilir dönüşümüne liderlik etmek amacıyla 2022’de uzun

dönem hedeflerini “Gelecek Şimdi” vizyonuyla açıklayan şirket; CDP İklim Değişikliği Programında “A-

” listesindeki şirketler arasında yer aldı. Su Güvenliği skoru B olurken, 2022 Refinitiv skoru ise A- oldu.

Şirkete Özel-Proprietary

Sürdürülebilirlik odaklı değer yaratma modeliyle güçlü bir vizyon ortaya koymayı sürdüren Ford

Otosan, otomotiv ve mobilite ekosistemini dönüştürecek çabalarına hız verdi. Tüm tedarik zincirinde

2035’te karbon nötr olma hedefiyle ilerleyen şirket, 2023’te Tedarikçi Sürdürülebilirlik

Manifestosu’nu yayımladı ve sürdürülebilirliği tedarikçi seçiminde bir kriter olarak belirledi. Kritik

ürün gruplarını üreten tedarikçilerle iş birliği yaparak Sıfır Karbon Yol Haritası’nı oluşturdu.

Şirket ayrıca 2035 karbon nötr lojistik hedefi çerçevesinde demir yolu ve elektrikli araçlarla lojistik yol

haritasını oluşturdu. Bu kapsamda 2024 içerisinde şirketin Craiova ve Gölcük fabrikaları arasında

demir yolu kullanımı için Block Tren projesine yatırım yapılacak.

Elektrikli, hibrit, yakıt hücreli araçlar ve hidrojen gibi alternatif teknolojilerin keşfedilmesi ve

geliştirilmesi amacıyla uluslararası ölçekte Avrupa Birliği projelerinde de aktif olarak rol almayı

sürdüren Ford Otosan, 2023 yıl sonu itibariyle toplam 39 adet Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa projesine

sahip. Şirket, Ufuk 2020 programını 20 projeden toplam 7,76 milyon avro fon alarak tamamladı ve

Türkiye’nin bu programdan en çok fon alan sanayi şirketi oldu. Ufuk Avrupa programında ise, 26 Ekim

2023 tarihinde TÜBİTAK’ın resmî sitesinde duyurulduğu üzere, 16 projeden toplam 7,27 milyon avro

fon almaya hak kazanarak en çok fon alan sanayi şirketleri sıralamasında birinci sırada yer aldı.

Ürün ve hizmetlerinin yanı sıra kurumsal vatandaşlık anlayışıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir

Kalkınma Amaçları’nı rehber alan Ford Otosan, çeşitli alanlarda sosyal fayda yaratmaya yönelik

faaliyetlerine devam etti. 2023 yılında toplumsal yatırım alanında bağış ve proje faaliyetlerine 577

milyon TL’nin üzerinde kaynak ayıran şirket; çevre, eğitim, sağlık, kültür ve diğer alanlarda birçok

projeyi hayata geçirdi. Şirket, 2023 yılında sosyal yardımlaşma alanında yaptığı yatırımların 215

Milyon TL’sini deprem yardımlarına ayırdı.

Paydaşları ve toplum için artan oranda değer yaratmayı amaçlayan Ford Otosan, toplumsal

kalkınmaya geniş çapta katkı sağlamak üzere faaliyetlerini yürütüyor. Şirket, 2026 yılının sonuna

kadar yapacağı farkındalık, eğitim ve mentorluk faaliyetleriyle 100 bin kadına ulaşmayı hedefliyor.

Ayrıca, yönetim kadrolarının en az yüzde 50’si kadın olan girişimleri destekleyerek Türkiye’deki girişim

ekosistemine katkıda bulunmayı önceliklendiriyor.

Ford Otosan, sürdürülebilirlik performansı sonucunda uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P

Global tarafından hazırlanan 2024 Küresel Sürdürülebilirlik Yıllığı’na girmeye hak kazanan ilk Türk

otomotiv şirketi olmuştu.

Sürdürülebilir büyüme ve çeviklikte öncü adımlar

“Türkiye’nin en değerli ve en çok tercih edilen sanayi şirketi olmak” vizyonuyla faaliyet gösteren Ford

Otosan, sürdürülebilir büyüme için insan kaynağına ve çevik çalışma modeline de önemli yatırımlar

gerçekleştirdi.

Ford Otosan, 2030 yılında tüm yönetim pozisyonlarındaki kadın oranını %50'ye çıkarmayı hedefliyor.

Bu kapsamda şirket, 2022 yılında yüzde 20 olan kadın çalışan oranını, yüzde 28,77’ye yükseltti.

Şirketin Yönetim Kurulu’ndaki kadın oranı ise yüzde 27 olarak gerçekleşti. STEM alanında çalışan

kadın oranını yüzde 30 oranında hedefleyen şirket 2023 yılında bu değeri yüzde 22 seviyesine çıkardı.

Ford Otosan halihazırda Türk otomotiv üretim şirketleri arasında en yüksek kadın istihdamını sağlıyor.

Aynı zamanda Türkiye’den Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi’nde yer alan ilk ve tek otomotiv şirketi

konumunda.

Şirketlerin çeviklik düzeyini global ölçekte değerlendiren bağımsız kuruluş “Business Agility Institute”

tarafından ‘4 Yıldızlı Organizasyon’ sertifikası almaya hak kazanan ilk Türk otomotiv üretim şirketi

Şirkete Özel-Proprietary

olan Ford Otosan, 2023 yılında 4.600 çalışan, 700’den fazla takım ve 800’den fazla rol ile çevik

çalışmaya tam entegrasyon sağladı.