Kültür Sanat Kaynak: Büşra Bozok AYTEK 14.04.2024 07:00

Esmaeil Rashavand eserleri 42 Maslak'ta

Sanat alanında Türkiye'nin kültürler arası köprü görevini başarıyla yürüten çağdaş sanatın temsilcilerinden Gama Gallery, bu kez dünyaca ünlü İranlı kaligrafi sanatçısı Esmaeil Rashavand'ın eserlerini 17 Nisan- 11 Mayıs tarihleri arasında 42 Maslak'ta sanatseverlerin izlenimine açıyor.
Esmaeil Rashavand eserleri 42 Maslak'ta

Modern kaligrafinin günümüzdeki en önemli temsilcilerinden ve yüzlerce sanatçı yetiştirerek 2019 yılında

Türkiye’ye yerleşen Esmaeil Rashvand,’ın Türkiye’de açılan en önemli kişisel sergisi.

Çağdaş kaligrafinin usta sanatçısı eserlerinde; İnsanın, aşkın doğasını geleneksel hat formlarının gücüyle

tuvale taşıyor. İran’da geçtiğimiz yüzyılda temelleri atılan ve modern kaligrafi olarak tanınan ‘Nakkaşihat’

akımının günümüzdeki öncü temsilcilerinden Rashavand, gücünü geleneksel kökenlerden alan, çağdaş

tarzda yarattığı kişisel üslubuyla tuval resminin tıkanmışlığına yeni bir önerme sunuyor.

İnsanın aşkın doğasına fenomenolojik bir bakış sunan ve ‘aşk’ kavramını varlık bilimsel bir yaklaşımla

inceleyen sanatçı, yarattığı özgün metotlarla Doğu Mistisizm’ine form ve süreç olarak eklemleniyor.

Rashavand’ın resmi, kendini bir mantra gibi tekrarlayan, dönüşen, birbirini saklayan ve biçimsel olarak

evrilerek insanın sınırsız doğasını tasvir etmeyi amaçlayan zengin biçimselliğiyle, geleneksel yazıyı hattan

ayırarak; anlamı formun gücüne yüklüyor.

Kırk üç yıllık kariyerinde İran’dan İngiltere’ye; İtalya’dan Fransa’ya uzanan sergiler ve alanında kaleme aldığı

referans yayınlarla Rashavand, izleyiciyi, Lascaux’tan günümüze insanın yeryüzündeki anlam arayışını, ilan

edilenin aksine; formda gizli olanda aramaya çağırıyor.

Sanatçının Hat ve kaligrafiyle ilgili yazdığı kitaplar halen İran liselerinde okutulmanın yanı sıra sanat

üniversitelerinin giriş sınavlarında referans kitap olarak gösteriliyor.

Şule Claire Altıntaş’ın sanatseverler ile buluşturduğu Esmaeil Rashvand’ın kişisel sergisi 17 Nisan- 11 Mayıs

tarihleri arasında, pazar hariç her gün saat 10:00-20:00 arası Gama Gallery 42 Maslak'ta izleyebilir.