Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Hibya Haber Ajansı 16.04.2024 20:00 Güncelleme: 16.04.2024 10:41

Doğal Enerji'nin Şanlıurfa'daki tesisi

Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş'nin Şanlıurfa'da bulunan 5,2 MWe kurulu güce sahip biyokütle kaynağıyla elektrik üretim tesisinin faaliyetlerine kesin ve sürekli olarak durdurulmasına karar verildi.
Doğal Enerji'nin Şanlıurfa'daki tesisi

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş'nin Şanlıurfa'da bulunan, 5,2 MWe kurulu güce sahip biyokütle kaynağı ile elektrik üretim tesisinin kapasite kullanım performansının düşük seyrettiği, yapılan üretimin de ancak yüksek seviyede biyokütle yakıt tüketimiyle gerçekleştirilebilmesi nedeniyle verimsiz olduğu, bu sorunların giderilmesine yönelik 2022 yılında başlanan çalışma ve yatırımların 2023 yılında tamamlanmış olmasına karşın üretim miktarı ve verimde yeterli seviyede bir iyileşme gerçekleşmediği, tesisin faaliyetleri sonucu oluşan negatif Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) nedeniyle zarar ve nakit açığı ortaya çıktığı, tesis faaliyetine negatif FAVÖK ve nakit açığı yaratmadan devam edilebilmesi için alınabilecek herhangi ekonomik bir önlem bulunmadığının görüldüğü dikkate alınarak faaliyetlerinin kesin ve sürekli olarak durdurulmasına karar verildiği şirketimize bildirmiştir. 

Doğal Enerji, alınan söz konusu karar doğrultusunda, sahibi olduğu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üretim lisansı kapsamındaki faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla EPDK Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği m.26 uyarınca EPDK'ya başvuru yapılacağını ve lisansın sona erdirilmesi işlemlerinin ilgili yönetmeliğe uygun olarak tamamlanmasına karar verildiğini belirtmiştir. 

Şirketimizin sahibi olduğu enerji üretim tesislerinin bugün itibarıyla toplam kurulu gücü 102,7 Mwe olup, faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilen söz konusu tesisin kurulu gücümüz içindeki payı yüzde 5'i olmakla beraber 2023 yılı toplam enerji üretimimiz içindeki payı yüzde 3'tür. Diğer taraftan, söz konusu tesisin faaliyetleri sonucu 2023 yılında negatif FAVÖK oluştuğu dikkate alındığında, tesisin faaliyetlerinin sonlandırılmasının şirketimizin konsolide FAVÖK'üne ve nakit akışına olumlu yönde katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Ek olarak, söz konusu tesiste halihazırda bulunan biyokütle yakıt stoğunun ve kullanabilecek diğer ekipmanın, biyokütleden enerji üretim faaliyetinde bulunan diğer bağlı ortaklıklarımızın üretim tesislerinde değerlendirilmesi ve tesiste geri kalan makine ve ekipmanların en uygun yöntemle satışının yapılarak ilave nakit kaynak yaratılması planlanmaktadır.''