Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Tarık DURMAZ 21.05.2024 12:01 Güncelleme: 21.05.2024 14:55

Çates, kar dağıtımı yapmayacak

Çates Elektrik Üretim A.Ş, kar dağıtmayacak.
Çates, kar dağıtımı yapmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ''Esas sözleşme, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat ile 15.02.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararıyla kabul edilen ve 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacak olan şirket kar dağıtım politikası kapsamında, 2023 yılında elde edilen faaliyet karının, şirketin finansal yükümlülükleri ve işletme sermayesinde kullanılmasına, bu nedenle kar payı dağıtılmamasına bu durumun 2023 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.'' denildi.