Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Ahmet Münir EREN 18.05.2024 17:00 Güncelleme: 17.05.2024 15:21

Çan2 Termik'in bedelsiz sermaye artırımı kararı

Çan2 Termik A.Ş'nin bedelsiz sermaye artırımı kararı revize edildi.
Çan2 Termik'in bedelsiz sermaye artırımı kararı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

''Yönetim kurulunun 02.04.2024 tarih ve 2024/7 numaralı kararının iptaline ve 16.05.2024 tarihli alınan revize edilen kararla şirketimizin 10.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1 TL nominal değerli nama yazılı 938.116.902,57 adet hisseye tekabül eden 938.116.902,57 TL'lik ödenmiş sermayesinin sermaye düzeltmesi olumlu farkların TFRS kayıtlarını baz alınarak 1.400.283.822 TL, paylara ilişkin primler/iskontoların yasal kayıtları baz alınarak 2.730.632.113,50 TL, geçmiş yıllar karlarının yasal kayıtları baz alınarak 1.930.967.161,93 TL olmak üzere toplam 6.061.883.097,43 TL TL'nin iç kaynaklardan karşılanarak bedelsiz sermaye artışının yapılması ve toplam sermayenin yüzde 646,1756 oranında arttırılarak 7.000.000.000 TL'ye çıkartılması işlemlerinin ifası ve başvuru işlemlerinin SPK tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanması hususunda katılanların oy birliğiyle karar alınmıştır.''