Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Hibya Haber Ajansı 18.05.2024 20:00 Güncelleme: 18.05.2024 14:39

Bülbüloğlu Vinç'ten kar dağıtımı

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapacak.
Bülbüloğlu Vinç'ten kar dağıtımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

''Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarla yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 289.299.460 TL tutarında net dönem karı oluştuğu, 2023 yılında bağış yapılmadığı, bu nedenle 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak net dağıtılabilir dönem karının 289.299.460 TL olduğu, yasal kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait dönem vergi gideri ayrıldıktan sonra 99.064.820,82 TL tutarında net dönem karı oluştuğu, TTK'nın 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçe olarak 2.804.828,10 TL ayrıldığı, net dağıtılabilir dönem karının 96.259.992,72 TL tutarında oluştuğu ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 07.03.2024 tarih ve 14/382 sayılı ilke kararı uyarınca yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda oluşan kar içerisinde dağıtılmasına karar verilen karın karşılığının bulunduğu anlaşıldığından kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait yasal kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş mali tablolarda yer alan dağıtılabilir dönem net karının yüzde 30'u oranına tekabül eden 28.877.997,82 TL kar payı dağıtılmasına, kar payının iki eşit taksitte nakit olarak ödenmesine ve dağıtım tarihlerinin şirketimizin nakit akışına göre kesinleştirilmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihlerin, asgari 15 gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararıyla belirlenerek şirketimizce KAP'ta yapılacak özel durum açıklamasıyla duyurulmasına, kalan 67.381.994,90 TL'nın ise geçmiş yıl karlarında muhasebeleştirilmesine ve bu kapsamdaki uygulamanın şirketimizin 26.06.2024 tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.''