Halkbank web
Ekonomi Kaynak: İlker Fatih KUŞÇU 01.03.2024 14:08

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Women on Web'den yeni proje

Kadının İnsan Hakları Derneği, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Women on Web, Güvenli Kürtaj Eylem Fonu (SAAF – Safe Abortion Action Fund) desteği ile başladıkları yeni projeleri olan "Kürtaj Hakkım" projesini 28 Şubat Çarşamba günü Beyoğlu'nda yaptıkları lansman etkinliği ile tanıttı.
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Women on Web'den yeni proje

2 yıl sürmesi planlanan Kürtaj Hakkım Projesi, kadınların kürtaja erişimini desteklemeyi, sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri arasında haplarla kürtaj dahil olmak üzere kürtaj hizmetinin hak temelli sunumuna ilişkin farkındalığı artırmayı, karar alıcılara yönelik politika önerileri oluşturmayı ve kürtaj hizmetinin işleyişine ilişkin uluslararası iyi örneklere dair deneyim paylaşmayı hedefliyor. Proje kapsamında hazırlanan https://kurtajhakkim.org/ isimli bir internet sitesi de mevcut. Sitede kürtaj olmak isteyen kadınlara haklarının neler olduğuna ve nerelerden destek alabileceklerine ilişkin bilgilerin yanı sıra sağlık çalışanları için de kürtaj hizmeti sunarken benimsemeleri beklenen yaklaşım kriterleri ve kürtaja ilişkin yapılan çeşitli araştırma raporları da yer alıyor. 

Feminist ve kadın örgütleri, hekimler, sağlık alanında çalışan sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve gazetecilerin davetli olduğu tanıtım gecesinde Kadının İnsan Hakları Derneği’nden (KİH) Berfu Şeker, projenin KİH’in Mor Çatı işbirliğiyle 2021 yılında yaptığı Kadınların Üreme Sağlığı Hizmetleri ve Kürtaj Deneyimleri araştırmasının çıktıları ile şekillendiğini aktardı. Araştırmaya göre sağlık çalışanları arasında özellikle medikal kürtaj alanında görülen bilgi ve farkındalık eksikliğinin bu alanda daha derinlikli bir çalışma yapma ihtiyacını gösterdiğini söyleyen Şeker, kadınların bu hakka erişebilmesi için bilgi ve farkındalık artırıcı çalışmalar yapacaklarını, proje kapsamında sağlık çalışanları ve tıp öğrencileri ile atölyeler düzenlenmesinin de amaçlandığını aktardı. Haplarla Kürtaja Feminist bir Bakış isimli sunumunda Women on Web’den Hazal Atay ise haplarla kürtaj ya da medikal kürtaj olarak ifade edilen yönteme ilişkin bilgiler paylaşarak, bu konuda Women on Web’in uluslararası alanda yaptığı çalışmaları aktardı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından güvenli olduğu için önerilen haplarla kürtajın yaygınlaşması gerektiğine dikkat çekti. Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Selime Büyükgöze ise kadına yönelik şiddet ve kürtaja erişim ilişkisi kürtaja ilişkin Mor Çatı deneyiminden bahsederek kürtaja erişimin hem erkekler hem de devlet tarafından engellendiğine ve kadınlara kürtaja erişime dair bilgi vermenin önemine dair vurgu yaptı. 

Projenin internet sitesinin tanıtılmasının ardından lansman, kokteyl ile devam etti. Proje kapsamında hazırlanan internet sitesine www.kurtajhakkim.org adresinden ulaşılabilir.