ORUÇ VE SAVAŞ

Recep GARİP 01 Nis 2022

Recep GARİP
Tüm Yazıları
Dünyayı fizik ve metafizik diye ikiye ayırdığımız malumdur. Yani madde ve mana tıpkı burası ve ötesi gibi.

Dünyayı fizik ve metafizik diye ikiye ayırdığımız malumdur. Yani madde ve mana tıpkı burası ve ötesi gibi. Bu dünya hayatı ve ebedi aleme inanmışlığın disipline edildiği, gözden geçirildiği Oruç ayı. Metafizik alemin kuşatıcılığı oruçla başlar. Evimizi, barkımızı, çorumuzu, çocuğumuzu, semtimizi, şehrimizi, ülkemizi ve ümmet coğrafyamızı sarıp sarmalar Oruç. Bütün yeryüzü Oruçla yenilenir. Tıpkı bahar gibi, cemrelerin gelişi, baharın sürgün verişi gibi her taraftan sarıverir metafizik akım.

Metafizik atmosfere dönüşen dünya farkında olmadan fiziğini kaptırır. Fizik metafiziğin kazanında bir ay boyunca namazla, oruçla, iftar ve sahurla, teravihle, hamt ve senalarla, zikir ve tefekkür meclisleriyle, Kuran tilavetleriyle, hatimlerle pişer. Ay sonuna doğru artık olgunlaşmış, iç büyümesini tamamlamış olarak bayrama erişecektir fizik. Tıpkı oruçla büyüyen, bütünleşen, ibadetin idrakini hisseden insanlık alemi yeniden tabiatı, eşyayı tanımanın bereketine ulaşır. Vermenin, ikram etmenin, cömertliğin sırlarını elde eder. Yeni bir elbiseyle tamamlayacaktır Oruçla, namazla, ibadetle ruhunu, aklını, bedenini inşa eden insan.

Oruç ve ibadet ayı diye de ifade edilen Ramazan ayı insanı, maddeyi ötelerin ötesine taşıma ayıdır. Şeffaflaşma, temizlenme, arınma, incelme, aydınlanma ayıdır Oruç. Buna sebeptir ki yıllık tanzim, tedarik, iyileşme, gözden geçirme, gedikleri kapatma, yardımseverliği, komşuluk ilişkilerini, toplumu, toprağı, vatanı, milleti yeniden idrak etmenin sevinci yaşanır. Birlik olmanın bereketleri nasılda şelalelere dönüştürdüğünü gösterir bize.  Dünya hayatının geçici zevkleri içinde kaybolmamayı öğreterek, kalıcı olana daha çok sarılmanın sırlarına eriştirir insanı. Üç günlük dünya hayatının bir rüyadan ibaret olduğunu an gelip uyanacağımıza işaretler bırakır. Oruçla birlikte gün tazelenir. Yeme içme fıtrata uygun hale gelir. Yalnız başımıza olmadığımızı, kardeşlik ilkelerimizi unutmamayı, komşuluklarımızı ihmal etmemeyi, yakın uzak akrabalarımızı görüp gözetmemizi söyler bize. Ruhumuzdaki asalet elbisesini Oruç dikmeye başlar, Kadir gecesinde taçlanarak bayram buluşmasına hazırlar cümle insanı, mümini. Böylece yaratılış sırrı yeniden kazanılarak unutmamayı tembihleyerek bizleri bayramla baş başa bırakacaktır.

Oruç, Kur'anla yeniden buluşmayı sağlar. Yeniden camiyle, cemaatle, toplu dualarda buluşmaya götürür bizi. Bir bakıma Oruç ibadetlerin tamamını bir arada talime tabi tutar müminleri. Yani namazla, dualarla, Kur'anla bütünleşerek Oruç hayatımızın merkezine oturur. İnanı, toplumu güçlendirerek dağınıklıkları giderir. Fitnenin, fesadın, kötülüğün, yalanın, haramın yuvaları kapatılarak hayrın, hakkın, iyiliğin, yardımın, şefkatin, barışın kapıları açılır.

İçten içe büyüyen, içimizi berbat eden, yaratılış sırrından uzaklaştıran şeytan kovulur. Böylece savaşın yerini barış alır. Ramazan ayı barışın, kardeşliğin, merhametin, cömertliğin, iyiliğin, affın, affetmenin, hayrın, güzelliğin ayıdır. Müminlerin hayata bakışı bütünüyle tabiatın nevruzunu andırır, baharın çiçekleri gibi her ev bahara, her gönül bahar iklimine dönsün istenir. Savaşlar olmasın kan akmasın, düşmanlık bitsin istenir. Kişinin kendisiyle, nefsiyle savaşının zafere doğru nasıl taşınacağını Oruç öğretir insana. Nefsin terbiye edildiği en büyük savaş silahı oruçtur. Oruç elbette tek başına değildir. Namaz, dua, Kur’ana yeniden dönüş, yardımın, fitrenin, zekatın, fedakarlığın ayı olduğunu zerre zerre anlatır bizlere. Böylelikle Hacca hazırla hale dönüşerek Kurbana ulaştırmanın alt yapısını yapmış olur. Teslimiyetin eksiksiz olması gerektiğinin talimidir. Kelime-i tevhidin, şahadetin, zikrin ve fikrin bütünleşmesidir. Kalp onarıldıkça, arındıkça bütün bedenimiz yenilenir. Yumruk parçası büyüklüğündeki kalp ne kadar asaletliyle eylemlerimiz de öylesine asaletli olur. Kalp iyi olursa iyi, kötü olursa insan eylemleri kötü olur. Aslolanın kalbi Kur’anla, sünnetle tedavi etmektir. Mutlak surette Kur’ana tabi olmaktır. Vahyin aydınlığında aydınlanmak Peygamberin yolundan yürümektir. Ayetlerin ilk kez vahyolunduğu gibi ayet ayet idrak ederek Peygamber hayatını evimize, ömrümüze, işimize, toplumumuza, devlet ve milletimize idrak ettirmektir. Namazla, duayla, zikirle, Oruç tepeden tırnağa insanı tamir eder, tedavi eder. Yaratılış nasıl sebepsiz değilse, olan ve olmakta olan hiçbir şey sebepsiz değildir. Oruç bize yeniden namazı, yeniden duayı, yeniden Kuranı, zikri, fedakarlığı, yaratılış sırrını idrak ettirir. Namaz müminin miracıdır. Mümin olmanın sırrıdır namaz ve oruç. Temeli namazla atar, binayı namaz ve diğer ibadetlerle tamamlarsınız. Böyle ruhumuz tekamülleşmiş olur. Fıtri olana ulaşılmış olur. Madde manayla örülünce sırlanınca hayat anlam kazanır. Geçici olan hayatta dosdoğru yaşamanın sırrına ulaşılmış olur.

Haram aylar diye ifade edilen; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep'tir. Bu aylarda savaşmak cahiliye döneminde yasaklanmıştır. Bu hususta Kur’anı Kerimde üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan ayıdır. "Allahümme bariklena fi recebe ve şabana ve belliğna ramazan" yani "Ey Allah’ım; Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl, bizi Ramazan’a kavuştur" duasıyla Ramazana erişmenin sevincini idrak ediyoruz elhamdülillah.  Tevbe suresi 36 ve 37. ayetlerde şöyle ifade ediliyor; "Doğrusu Allah’a göre ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin, müşrikler sizinle topyekun savaştıkları gibi siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.

Aylara ek yapmak, inkârcılığı artırmaktan başka bir şey değildir, inkârcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar (ayların sayısını) Allah’ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere, bu eklemeyi bir yıl helâl bir yıl haram sayıyorlar ki, böylece Allah’ın haram kıldıklarını meşrû hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah inkârcılar topluluğunu doğru yola iletmez."

Ezcümle, Oruç, insanı tazeler, yeniler. Yeniden dirilişi idrak etmemizi sağlar. Yaratılış sırrına, fıtri olana erişmemize götürür. Oruç, maddenin mağlubiyetinin ilanıdır. Maddenin metafiziğe yenilmesinin ayıdır Oruç ayı. Maddeye karşı metafizik zafer ilanımızdır. Ramazanımız, orucumuz, namazımız, teravihimiz, zikirlerimiz, dualarımız, Kur’an tilavetlerimiz, hatimlerimiz, sadakalarımız, zekat ve fitrelerimiz, kucaklaşmalarımız, affedişlerimiz, tövbelerimiz, şefkati kuşanmalarımız hayırlı ve bereketli olsun. Rabbimiz bu mübarek ayın bereketiyle ülkemize birlik, dirlik ve basiretler lütfetsin. Amin.