Vakıf Katılım web

BREADCRUMBİNG SENDROMU: MODREN İLİŞKİLERDEKİ DUYGUSAL KARMAŞIKLIK

Esra TANRIVERDİ 27 May 2024

Esra TANRIVERDİ
Tüm Yazıları
​Günümüzde sıkça karşılaşılaşılan ve modern ilişkileri duygusal karmaşıklığa sürükleyen yeni nurtopu gibi bir sendromumuz var artık: Breadcrumbing Sendromu!

İsmi uzun ve pek havalı değil, anlaşılır da değil. Türkçe yazmak gerekirse ekmek kırıntısı bırakma yani ilişkideki duygusal karmaşıklık. Sanırım bu daha anlaşılır oldu. İsmini Hansel ve Gretel hikayesinden almış.

Breadcrumbing, modern ilişkilerde giderek yaygınlaşan bir manipülasyon taktiği olarak önemli bir konu. Breadcrumbing terimi, bir kişinin bir ilişkide veya flört sürecinde diğer kişinin ilgisini canlı tutmak amacıyla düzensiz ve samimiyetsiz iletişimle yönlendirme taktiğini ifade eder. Bu taktik, karşıdaki kişiyi ilgilendirmek için ara sıra küçük mesajlar veya ilgi göstermelerle kullanılır, ancak asıl niyet belirsizdir.

İşleyiş biçimi şöyle, çoğunlukla sosyal medya ve dijital iletişim araçlarıyla gerçekleşir. Kişi, ara sıra beğeniler, hafif mesajlar veya davetler göndererek karşıdaki kişinin ilgisini canlı tutar, ancak ilişki derinleşmez ve taahhüt seviyesi düşüktür. Böylece, diğer kişiyi yanıltarak ilgi gösteren tarafından manipüle edilir. Bu yöntem kişinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ve onu kontrol altında tutmak için kullanılır. Böylece kişi, diğer kişinin ilgisini canlı tutarak onu manipüle etmeye çalışır ve genellikle kendi çıkarları doğrultusunda avantaj sağlamayı hedefler. Kişi, ilişkideki durumu anlamakta zorlanır ve sürekli olarak karşıdaki kişinin ilgisini kazanmaya çalışır. Dolayısıyla bu durum  kişinin duygusal istikrarsızlığa, güvensizliğe ve değersiz hissetmesine neden olur. Sürekli belirsizlik içinde olmak, duygusal açıdan tükenmişlik yaratır ve ister istemez kişinin kendine güvenini sarsar. Aynı zamanda, bu taktik diğer kişinin zamanını ve enerjisini de boşa harcamasına neden olur.

Bu sendromunun arkasındaki nedenler arasında duygusal bağlantı eksikliği, bağlanma korkusu, iletişim becerilerinin yetersizliği ve dijital iletişim araçlarının yaygınlaşması gibi faktörler yer almakta. Ayrıca, kişinin daha önceki ilişki deneyimleri ve kişisel güvensizlikleri de bu sendromu tetikleyebilir.

Başa çıkabilir misiniz? Elbette!  Açık iletişim kurmak, sınırları belirlemek, alanını korumak, kendi duygusal ihtiyaçlarını anlamak ve gerektiğinde ilişkiden uzaklaşmak. Ayrıca, kendine değer vermek ve kendi duygusal ihtiyaçlarını anlama konularında destek almak önemli.

Breadcrumbing sendromu, modern ilişkilerdeki duygusal karmaşıklığın bir göstergesidir ve bireyler üzerinde önemli etkilere sahiptir. Ancak, bu sendromla başa çıkmanın yolları var ve sağlıklı ilişkiler kurma konusunda bilinçli adımlar atmak en önemlisi.