Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Hibya Haber Ajansı 19.04.2024 11:00 Güncelleme: 19.04.2024 12:39

Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Şubat'ta 163,4 milyar dolara düştü

İstanbul, 19 Nisan (Hibya) - Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat'ta 2023 yıl sonuna göre 394 milyon dolar azalarak 163,4 milyar dolara geriledi.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Şubat'ta 163,4 milyar dolara düştü

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Şubat sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2023 yıl sonuna göre 394 milyon dolar azalarak 163,4 milyar dolara gerilerdi. Vadeye göre incelendiğinde, 2023 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcu 782 milyon dolar azalarak 153,9 milyar dolara gerilerken, ticari krediler dışında kısa vadeli kredi borcu ise 389 milyon dolar artarak 9,5 milyar dolara yükseldi.

Uzun vadeli kredi borlarda yıllık bazda, bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 126 milyon dolara, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları da 1,0 milyar dolar artışla 15,8 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 152 milyon dolar ve tahvil stoku da 27 milyon dolar azalarak 1,2 milyar dolara geriledi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,4 milyar dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 18 milyon dolar azalarak 10,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2023 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 16 milyon dolar azalışla 4,5 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 313 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,3 milyar dolar azalarak 106,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 354 milyon dolar azalarak 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 153,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5'inin dolar, yüzde 35,4’ünün euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 3,9’unun ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45,3’ünün dolar, yüzde 28,0’ının euro, yüzde 21,8’inin Türk lirası ve yüzde  4,9’unun diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülüyor.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Şubat sonu itibarıyla, 153,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 62,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.. Aynı dönemde, 9,5 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 73,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 26,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluştu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 49,7 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.