Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Büşra Bozok AYTEK 23.05.2024 19:00 Güncelleme: 22.05.2024 14:37

Ral Yatırım, kar dağıtmayacak

Ral Yatırım Holding A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.
Ral Yatırım, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''21.05.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla Ral Yatırım Holding A.Ş yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Akademik Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve genel kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Ral Yatırım Holding A.Ş'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 378.654.427 TL ana ortaklığa ait net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise -2.530.688 TL cari yıl net dönem zararı bulunduğu görülerek sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 2023 yılı mali tablolarda dönem karı olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 2023 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için kar dağıtım tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması teklifinin genel kurula sunulmasına karar verilmiştir.''