Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Rahime SEZGİN 17.05.2024 12:01 Güncelleme: 17.05.2024 13:59

Derlüks Yatırım'ın tahsisli sermaye artırımına SPK onayı

Derlüks Yatırım Holding A.Ş'nin tahsisli sermaye artırımına SPK onay verdi.
Derlüks Yatırım'ın tahsisli sermaye artırımına SPK onayı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

''Yönetim kurulumuzun 15.01.2024 tarih ve 2024/3 sayılı toplantısında almış olduğu tahsisli sermaye artırımı kararına ilişkin, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvuru yapıldığı 16.01.2024 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilmişti. SPK'nın 16.05.2024 tarih ve 2024/25 sayılı bülteninde, 'Derlüks Yatırım Holding A.Ş'nin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle Borsa İstanbul A.Ş'nin toptan alış işlemlerine ilişkin prosedürü çerçevesinde belirlenecek satış fiyatı esas alınmak suretiyle 400.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tahsisli olarak şirket ortaklarından Cemal Güzelci'ye satılacak paylara ilişkin ihraç belgesinin kurulumuzca onaylanması talebinin sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının şirket tarafından borsaya yapılacak başvuru sonrasında belirleneceği göz önünde bulundurularak, şirket tarafından borsaya yapılacak başvuru sonucu baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına, Güzelci tarafından verilen taahhüt kapsamında, ihraç edilecek payların söz konusu kişinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle borsada satılamayacağı ve bu payların borsada satılmasını doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutulamayacağı ve borsa dışında yapılacak satışlarda da payları alanların bu sınırlamalara tabi olacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'ye bilgi verilmesine' karar verildiği ifade edilmiştir.''