TEK BANKAYLA ÇALIŞMAK VE RİSK YÖNETİMİ

Yusuf DİNÇ 03 Ağu 2021

Banka temelli ekonomilerde yatırımlarını yahut büyümenizi finanse etmek ihtiyacında olanlar oyunu bankaların kurallarına göre oynamak durumundadır.

Banka temelli ekonomilerde yatırımlarını yahut büyümenizi finanse etmek ihtiyacında olanlar oyunu bankaların kurallarına göre oynamak durumundadır. Bankaların kredibilite değerlendirme metodolojilerine hakim olur, bu metodolojinin sınırları dışına çıkmazlar. Kısmen bir karşılığı olmasa da çek ödemelerini, senet ödemelerini, kart ödemelerini, firma ortaklarının geri ödeme performansını disiplin altına alan bu olgudur. 

Bu hassasiyetin gücünü bildiğinden devlet, vergi tahsilat mekanizmalarını da bankalar üzerine bindirerek bir kredibilite unsuru haline getirir mesela.

Bankalarsa çoğu zaman müşterilerini konsolide etmek ister. Sunduğu her bir hizmet bakımından firmalarıyla ya da bireysel müşterileriyle arasında müşter i açısından sarsılmaz kendi açısından her an cayılabilir bir bağ kurmaya çalışır. Bunun mekanizmalarını çalıştırır.

Kredi tarafındaysa riski paylaşımı gibi görünse de zaman zaman amacı şeffaf olmayan faaliyetler yaptıkları da bilinir.

Fakat banka müşterileri açısından tek bir bankayla çalışmak başlı başına risktir. Bankanın kredi politikalarında değişimler, pazarlık gücünün ortadan kalkması, personel değişimi kaynaklı aksaklıklar, bankanın kendi bilanço problemleri vesaire gibi geleneksel problemleri dahi tolere edemeyecek kadar hızlı bir dünyada çoğu durumda müşteriler için bunalımlı hallerdir.

Üstelik müşteriler gerçekte hangi risklere maruz olduklarının dahi çok azına vakıftırlar. Hele de karmaşık teknolojilerin hangi risklerle onları karşı karşıya bırakabileceğini anlamalarıçoğu zaman mümkün bile değildir.

Dahası tek banka ilişkisinde bankanın maruz olduğu daha farklı afetlerin, dolaylı olarak müşterinin afetine dönüşmesinin önüne geçilemez. Geriye dönük telafi edilemeyecek kredibilite kayıpları da cabası.

Bu şartlar altında kabiliyetleri bakımından şeffaf olan bankalar arasında doğru bir portföy oluşturmak risk yönetiminin ihmal edilmez bir gereğidir. Çok bankanın da farklı riskleri vardır. Bunlardan önemlisi de bazı durumlarda müşterileri içinden çıkamayacakları bir kredi bataklığına sürüklemeleridir. Doğru bankalarla doğru denklemler kurmak o kadar da zor değil yeter ki bu problemlerle ilgili farkındalık olsun.