TASARRUF FİNANS MEVZUATI II

Yusuf DİNÇ 23 Şub 2021

Daha önceki yazımızda "tasarruf finans problemini" "tasarruf finans fenomenine" çevirmek üzere sektör oyuncularına dönük üstün bir strateji olarak konsolidasyonu tartıştık.

Finansal mimarinin serüveni içinde çok özel zamanlardan geçiyoruz. Önümüzdeki kısa süre içinde düzenleme süreçlerinin tamamlanacağı göz önüne alındığında tasarruf finans iş modeli, finans sektörünün gelişimi içinde çok önemli bir köşetaşı olarak yerine konmuş olacak. Bu tecrübe Türkiye’nin ikinci gölge bankacılık düzenlemesi tecrübesi olarak da görülebilir. Daha önce özel finans kurumlarının regülasyonuyla Türkiye, dünyada ilk defa gölge bankacılık faaliyetini düzenleme altına alarak örnek olmuştu. Şimdi ikinci kere örnek bir tecrübe ortaya koymak üzere… Bu haliyle birden fazla kere konuyu bu köşede gündemimize almak durumunda kalmışlığımız da anlaşılabilir.

Daha önceki yazımızda “tasarruf finans problemini” “tasarruf finans fenomenine” çevirmek üzere sektör oyuncularına dönük üstün bir strateji olarak konsolidasyonu tartıştık. Bu stratejinin bir karşılığı olduğu ve adımlar atılmaya başladığı yönünde haberler gelmesinin sevindirici olduğunun altını çizmek isterim. Çünkü bir yol kazasına ve hatta daha da önemlisi böyle bir durumun art niyetle faizsiz finansla ilişkilendirilmesine Türkiye’nin tahammülü yoktur. Düzenlemeye dönük gayretlerin amacının da bu olduğu şeklinde iletişim kurulmaktadır.

Fakat bu amaç düzenlemenin ve gelecek alt düzenlemelerin hedefi içinde yer alan ve gündeme daha çok getirilmesi gereken önemli bir stratejiyi de geri bırakmaz.

Mevcut düzenleme stratejisi ıslah odaklıdır. Doğrudur da… Fakat ıslah odaklılıkta aşırılık algısı, elde edilmesi umulan yol kazası önlemek dışında faydaların kıymetini baskılamaktadır. Belki de mevzuat çalışmalarının iletişimi bu algıyı beslemektedir. Bu yanlış iletişimin kaynağının sektörün bizzat kendi temsilcileri ve medya mensuplarının sunumuyla şekilleniyor olması da ironidir. Bunun iletişim çağında gerçekleşiyor olmasıysa ironinin ironisidir.

İletişimin, düzenlemenin sadece ıslah yönüyle değil, hem iş modelinin imkânlarıyla ekonomiye sunacağı makro katkıların önünü açtığı üzerine kurulmasında yarar vardır.

Tasarruf finansman iş modeli, Türkiye’de yanlış mortgage uygulamasının olumsuzluklarını bertaraf etmek üzere şimdiye kadar sunulmuş en güçlü tekliftir.

Fiktif konut fiyatlamaları, bunlar üzerinden gelişen kira dalgalanmaları ve bunun yol açtığı enflasyonist hareketler karşısında gerçek bir çözüm önerisi elimizdedir.

İş modelinin bu önerisi sermaye gelişimi, tasarruf artışı, istihdam vesaire vesaire gibi pozitif dışsalların hepsinin ötesindedir. Ve tek başına dahi düzenleme çalışmalarının iletişiminin doğru kurulmasına değer.