ORTOGNATİK (ÇENE) CERRAHİ NEDİR?

Dr.Gözde AYSEL 08 May 2022

Ortognatik (çene) cerrahi, ileri derece çene iskelet yapısı bozuk olan hastalarda hem fonksiyonelliğin (çiğneme, konuşma) hem de estetik görünümün iyileştirilmesi için diş hekimliği branşlarından ortodonti ve çene cerrahisinin birlikte yürüttükleri tedavi yöntemidir.

Ortognatik (çene) cerrahi, ileri derece çene iskelet yapısı bozuk olan hastalarda hem fonksiyonelliğin (çiğneme, konuşma) hem de estetik görünümün iyileştirilmesi için diş hekimliği branşlarından ortodonti ve çene cerrahisinin birlikte yürüttükleri tedavi yöntemidir.

Ortognatik (çene) cerrahi, çene kapanışlarının birbirleriyle uyumlu olmayan, alt çenenin üst çeneye göre ileri derecede önde, arkada ya da asimetrik olduğu durumlarda çene iskelet yapısı üzerinde iyileştirmelere olanak sağlayan cerrahi bir işlemdir.

Alt ve üst çenenin cerrahi ile ilişkisinin düzeltilmesinden önce, dişlerin kapanış ilişkilerin (okluzyon) cerrahi sonrası uyumlu olması adına cerrahi öncesinde ortodontik tedavi (tel tedavisi) uygulanır. Aksi taktirde ameliyat sonrası dişler uyumlu kapanmaz.

Bazı durumlarda tel tedavisi ameliyat sonrasına bırakılabilir. Bu işleme ‘’ilk cerrahi denir’’ (first surgery). İlk cerrahi prosedürünün uygulanabilmesi için çene cerrahının ve ortodonti doktorunun birlikte kararı önemlidir. İlk cerrahi ile birlikte hastanın iskeletsel estetik kaygısı daha erken giderilirken dişsel problemler ameliyat sonrası giderilir.

Ortognatik cerrahi nasıl uygulanır?

Hastanın ortognatik cerrahisi öncesinde, sefalometrik, panaromik ve 3D görüntülemeleri sonrasında oral diagnoz, ortodonti ve çene cerrahisi bölümlerinin konsültasyonu sonrasında hasta için uygun tedavi planlaması hazırlanır. Tedavinin ilk adımı ortalama 1-2 yıl arası sürecek ortodontik tedavi sürecidir. Cerrahi adıma geçilmeden önce çeneler üzerinde bulunan dişlerin kapanışlarının düzeltilmesi gerekir. Uygulanan tel tedavisi ile dişler olmaları gereken konumlarına getirilir ve çene kapanışlarının doğru olması sağlanır.

Ortodontik tedavi süreci tamamlanıp çene üstündeki dişler doğru pozisyonlara geldikten sonra hasta çene cerrahisi bölümüne yönlendirilir. Ortognatik cerrahi işlem sonrası yaklaşık 1 aylık bir iyileşme süreci geçiren hastamızın önünde son aşama olarak 6-12 ay kadar sürecek bir ortodonti tedavi süreci kalmış olur. Bu tedavi yapılan ilk ortodonti ve düzeltici cerrahi işlem sonrası dişlerin pozisyonlarının kalıcı olmasını sağlayan bitim tedavisidir.

Cerrahi işlem sırasında hasta ağrı hisseder mi?

Ortognatik cerrahi, implant cerrahisinden farklı olarak genel anestezi altında gerçekleştirilen detaylı bir cerrahi işlemdir. Bu nedenle hastalar işlem sırasında genel anestezi altında olacakları için herhangi bir ağrı ve yapılan cerrahi işlemi hissetmeyeceklerdir.

Cerrahi işlem sonrası tüm cerrahi işlemlerde olduğu gibi ağrı, yüzde şişme, morarma, işlem bölgesinde uyuşukluk gibi komplikasyonlar görülebilir. Hekimin tavsiyelerine uyulması ve ilaçların doğru kullanılması oluşabilecek komplikasyonların en az seviyede yaşanmasına ve kısa sürede ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.

Ortognatik cerrahi kimlere uygulanır?

İleri derece çene iskelet bozukluğu olan kişilere uygulanan cerrahi işlem, kemik gelişimini tamamlamış yetişkin hastalara uygulanan düzeltici bir tedavi yöntemidir. Gerekli görülmesi halinde her iki çene içinde uygulanan bu işlem ile:

1-Yüz bölgesinde ileri derecede çiğneme, kapanış ve konuşma ile çene pozisyonlarının uygun olmamasına bağlı olarak solunum fonksiyonlarında sorun yaşayan,

2-Çene pozisyonları birbirlerine göre çok ileride ya da çok geride olması nedeniyle yüz bölgesinde estetik kaygı yaşayan hastalara uygulanmaktadır.

Çene cerrahisinin avantajları

İlk muayene sırasında hastanın ihtiyaç duyduğu tedavi planı yapılırken hastanın kendi istekleri de dikkate alınır. Temel olarak fiziki problemler ön planda olsa da estetik kaygılarda dile getirilmektedir. Yapılan tedavi hem çene iskelet yapısı üzerinde düzeltici bir işlem olması hem de dişlerin kendi pozisyonlarına getirilmesi ile estetik anlamda da iyileşmeyi sağlaması açısından hasta psikolojini de iyileştiren bir tedavidir.

İşlem sonrasında çene kapanışlarının düzelmesi, diş sıralarının ideal hale getirilmesi hastanın görünümünde olumlu sonuçlar yaratır. Konuşma, çiğneme ve solunum fonksiyonlarında iyileşmeler sonucu yaşam kalitesi yükseltir.