MERAK YA RESULALLAH!

Charles Dickens'ın Antikacı Dükkanı ismiyle dilimize kazandırılan kitabının esas adı Eski Merak Dükkanıdır. Merak, dünyayı gezmemizi, okullara girmemizi, bilimsel buluşlar yapmamızı sağlar.

Bazen de başımızı belaya sokar. Bu kısmına yeterince vurgu yapıldığını düşünerek merak hakkında topladığım diğer malzemeleri sizinle paylaşmak isterim. Eski zamanlarda merak kabinleri diye yerler varmış. Buralarda dünyada olan her şeyden birer parça bulunurmuş. Ev sahibinin kudretini gösterdiği gibi incelmiş zevkinin veya entelektüel beğenilerinin de birer işareti sayılırmış. Bunlar zamanla kabına sığmamış ve şahsi koleksiyonlar olmaktan çıkıp kamuya mal olmuş. Temelde harekete geçiren duygu ise merak. Darwin’i Galapagos’a götüren de, Britanya Müzesi’ni oluşturan da Oxford Üniversitesi’nde dünyanın farklı yerlerinden bilim adamlarını da bir araya toplayan kuvvetli birleştiricinin adıdır merak.

Adam başladı Oxford’dan anlatmaya diye düşünmeyin. Sadece göz önünde olduğu ve tüm dünyanın bildiği örneklerden olduğu için bahsetmek istedim. Yoksa dünyanın en büyük merak hikayesi atamız Hazreti İbrahim’e aittir. İbrahim aleyhisselam dünyanın en meraklı insanlarından biri olarak dünyayı yaratanın kim olduğunu aramış ve bu hakikat yolculuğu O’nu alemlerin Rabbine ulaştırmış. Hikayenin diğer kısmında ise merakının O’nu ateşe sürükleme kısmı var. Hakikati arama yolculuğunda yalnız değil, dünyadaki meraklı insanlar başlarına gelecek olan ne olursa olsun kendilerini tevhide ulaştıracak yolculuğa çıkmaktan imtina etmemişler. İspanyol engizisyonuna karşı Galileo merakının kendisini götürdüğü noktadan geri durmamış. Yeni bir dünyanın arayışındaki ütopik Thomas More da başka bir merak sahibi insan ve akıbeti pek hoş olmamış. Tüm bu örnekleri görerek yine de meraklı olmalı mıyız? Kesinlikle evet.

İslam doğuşundan itibaren durağan haldeki insanlığa harekete geçme azmi ve cesareti vermiş ve merak sayesinde dünyanın bugün aldığı şekle ulaşmasına katkı sunmuştur. İbn Battuta uzun süren dünya seyahatiyle merakını gidermeye çalışmış, İbn Haldun da insanları ve toplumları başka bir yönüyle merak ederek değişmez yönlerini eşsiz bir merakın eşliğinde keşfetmiştir.

Evliya Çelebi için kasıp kavuran merakı gidermek için yollara düşmüş ve geride merakla işlenmiş kocaman bir eser bırakmıştır. Evliya’nın rüyasında Peygamber Efendimiz’i görmesi ve şefaat diyeceği yerde seyahat dilemesinin birçok insana nasip olmayan bir ömür sürmesine vesile olmuştur. Peygamberimizi rüyamızda görsem ondan kendim, ailem ve ülkem için merak isterdim. Merakımı, hayretimi diri tutmasını ve dünyaya merakla bakarak geçecek bir ömür için Allah’ın yardımını göndermesini dilerdim. Sadece benim için değil tüm İslam alemi için, ayrılıklara sebep olan tecessüs yerine terakkinin anahtarı olan merakın yeniden gündeme gelmesi ve popüler olması kaybettiğimiz değerleri yeniden keşfetmemizi sağlamakla kalmayacak Rabbimize olan kulluk şükrümüzü eda edebilmek için eşsiz bir fırsat oluşturacak. Eski Merak Dükkanı’na yaptığım bu hayali yolculuk merakın ne kadar özel bir ülke olduğunu ve bizi ne kadar büyük nimetlerle buluşturacağını gösteriyor.