KATILIM FİNANS DAİRESİ

Yusuf DİNÇ 01 Haz 2021

Görece yeni olmasına rağmen katılım finansında samimiyeti temsil eden bir karakter ortaya koydu bu daire. Hızlıca da işe başladı.

Katılım finansı artan bir farkındalık ve ekonomide yükselen bir sistematik önemle Türkiye’de rolünü pekiştiriyor. Ana akım gelişmeleri olumlu bulduğumu söylemek isterim. Katılım finansının ortak bunalımı olan vizyon problemi ise hala ortada duruyor gibi görünüyor.

Gene de Türkiye’nin bunu aşmak için bir stratejisi var; Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi uhdesinde kurulan Katılım Finans Dairesi.

Görece yeni olmasına rağmen katılım finansında samimiyeti temsil eden bir karakter ortaya koydu bu daire. Hızlıca da işe başladı.

Oluşturduğu çalışma gruplarıyla düzenli toplantılar yapıyor, bu toplantılardan strateji notları çıkarıyor. İşini profesyonel yapıyor.

Kısa süre içinde katılım finansının bütününü kuşatan ortak bir strateji geliştirmek, katılım finansını vizyon bunalımından kurtarmak Katılım Finans Dairesiyle mümkün olacak diye düşünüyorum.

Böyle bir katkı Türkiye’yi katılım finans alanında on sene ileri taşıyabilir. Türkiye’yi katılım finansı alanında en muteber küresel merkez yapabilir.

Türkiye katılım finansında kendi potansiyelinin arkasında kalmış bir vizyona sıkışmış durumda. Katılım finansı hala yastıkaltı zavallılığıyla ifade edilmeye çalışılıyor. Asıl yapıcı çözümün burada yattığı anlaşılamadığından gösterilemiyor.

Türkiye’nin meselelerini halletmesi için finansal gücü eline alması gerekiyor. Yatırım yapanların, bilim yapanların, Türkiye’ye her ne biçimde olursa olsun katkı sağlamaya çalışanların arkasında durmak için finansa önemli bir rol düşüyor.

Katılım finansı bu anlamda kendi potansiyelini gerçekleştirememişken vizyoner dokunuşlar bilinenin ötesindeki potansiyeli de ortaya çıkarabilir.

3 Trilyon Dolara varan faizsiz fonlar dünyada kendine adres ararken Türkiye jeoiktisadi konumunu ve müktesebatını henüz yeterince katma değere dönüştürebilmiş değil.

Katılım finansının başarısı tüm Türkiye’nin başarısı olacak. Ve bu olsun diye katılım finansı özelinde sorumluluk alacak aktörler geliştirmek gerekiyordu ki nispeten bu ihtiyaç Katılım Finans Dairesiyle karşılanmış oldu. Dairenin ön çalışmaları bitince katılım finansının çözümü geciken sahipliği meselesinin ortadan kalktığını göreceğiz. Bundan sonrası katılım finans ekosistemi özelindeki hedeflerine ulaşmada Türkiye için çok kolay olacak.