cüzdan mobil


GÖZ

ERAY YAĞANAK 27 Ara 2021

Bir şeyin kendinde görünür olması o şeyin görülüyor olduğu anlamına gelmez.

“İspatlar, zihnin gözleridir.” Spinoza

Bir şeyin görülmesi o şeyin göze görünür olmasından ayrı düşünülemez.

Bir şeyin kendinde görünür olması o şeyin görülüyor olduğu anlamına gelmez.

Bir şeyi o şey olarak görmek o şeyin kendinde bir gerçekliği olduğu anlamına gelmez.

Bir şeyin göze görünüş tarzı o şeyin o tarzda bir olma haline karşılık geldiğini imlemez.

Bir şeyi görmek o şeyi o şey olarak görmek anlamına gelmez.

Bir şeyin görülmesi o şeyin zihindeki imgesinin gerçekte o şey olduğunun göstergesi olamaz.

Bir şeyin imgesi o imgenin ortaya çıkmasına neden olan şeyde mutlak surette bulunmaz.

Bir şeyi o şey olarak göremiyor olmak görmeye dair bir kusur olamaz.

Bir şeyi o şey olarak göremiyor olmak görememeye dair bir kusur olamaz.

Bir şey bir göze herkes için aynı şey olacak tarzda görünmez.

Bir şeyin gözdeki anlamının o şeyin zihindeki anlamıyla eş olması beklenemez.

Gözde olanın anlamı dile içkindir; dile içkin olan gözde açığa çıkmaz.

Bir şeyin anlamı gözde değil sözde açığa çıkar.

Bir göz başka bir gözde kendini göremez.

Bir göz kendini kendinde göremez.

Göz kendini göremez.

Kendini göremeyen göz kendinde bir anlama sahip olamaz.

Bir başka gözde kendini göremeyen göz o gözde bir anlam olduğunu göremez.

Bir göze bakmak o gözde olanı görmek anlamına gelmez.

Gözde görünür olanın anlamının da görülebilir olduğu dile getirilemez.

Gözle görülebilir olan gözle doğrulanamaz.

Doğrulanabilir olan gözde olamaz.

Gözde olan ile doğrulama beyaz olmayan kuğuyu beklemeye benzer.

Gözün gördüğü şey zihnin gördüğü şey olmayabilir.

Gözün gördüğünü zihin görmeyebilir.

Zihnin görmediği ne doğrudur ne yanlıştır; ne iyidir ne kötüdür.

Doğru görme yanlış görme yoktur.

Görme doğru ya da yanlış değildir.

Zihin doğru ve yanlışı gözde görmez.

Göz görür zihin anlar.

Göz ne görmek isterse onu anlar.

Göz zihinle birlikte görür.

Zihin gözde görünmez.

Gözde olmayan şeyin görülebilir olduğu dile getirilemez.

Dile getirilemez olan gözle görülemez ve gözde görünmez.

Saf görme yoktur.

Görme saf değildir.

Gören ise hiç saf değildir.

Bilinç bir şeyin bilincidir.

Görme bir şeyi bilince verili hale getirmektir.

Gözde başka bir göz tarafından görülebilir olduğu iddia edilen anlam bilince verili değildir.

Bilince verili olmayan şeyin bir anlamının olması anlamın anlamsızlığıdır.

Gözde görülebilir olanın anlamı olsa olsa anlamsızlığın anlamıdır.

Anlamsızlığın anlamı bilince verili olmadığı için zihin aracılığıyla ispatlanabilir değildir.

Bir ispata bağlı olduğu ya da olmadığı belirlenemeyen şey ise ne sözde ne dilde ne de gözde olur.