TRT_Buyuk


BİR ZAMANLARIN HAYAL OLAN KURULUŞU: TÜRK KENEŞİ...

İstanbul'da sekretaryası bulunan Türk Keneşi'ni size anlatayım.

Bugün var... Ama Türkiye’de ne kadar tanınıyor. Vatandaşlarımız Türk Konseyi’ni biliyor mu? Medya Türk Dünyasının en önemli kurumunu yeterince anlatıyor mu?

Eksik olan?

İşlevini geliştirmeye dair akademik, stratejik, ekonomik, teorik, fikrî, edebî vb. çalışmalar yapmak.

 Her alanda uygulanabilir projeler üretmek. 

Önce "entelektüel birikim" sonra "aksiyon"...

İstanbul’da sekretaryası bulunan Türk Keneşi’ni size anlatayım.

Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in fikir babası olduğu Türk Keneşi  3 Ekim 2009'da Nahçıvan'da imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye arasında kuruldu. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi ismi 27 Aralık 2011'de "Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Türk Keneşi olarak değiştirildi. 4 Eylül 2019'da Özbekistan da Türk Keneşi'ne üye oldu. 2018 sonlarından bu yana, Macaristan gözlemci devlet olarak Konsey’de yer aldı. 24 Mayıs 2019 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi ve keneş üyelerinin oy birliği ile Nursultan Nazarbayev, Türk Keneşi ömür boyu onursal başkanı unvanını verildi. Konseyin  kurumsal merkezleri İstanbul (Genel Sekreterlik), Bakü (Parlamenterler Asamblesi) ve Nur-Sultan'dır (Türk Akademisi) olarak yapılanmıştır. 22 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek'te toplanan 2. Türk Keneşi Dışişleri Bakanları toplantısında Türk Keneşi'nin bayrağı kabul edildi. Bu bayrak dört üye ülkeye ait semboller içerdi. Rengini Kazakistan bayrağından, ortasındaki güneşi Kırgızistan bayrağından, hilali Türkiye bayrağından ve 8 köşeli yıldızı ise Azerbaycan bayrağından aldı.

Türk Keneşi maalesef hala arzu edilen seviyede değildir. Türkmenistan’ın dahil olmadığı, Tataristan, Başkurdistan, Çuvaşistan, Yakutistan, Saha, Altay gibi özerk cumhuriyetlerin gözlemci sıfatıyla da olsa temsil edilemediği Türk Keneşi’nin daha uzun soluklu bir yol alması gerekiyor.

Böyle bir kurumun var olması ise şüphesiz önemli. Kararları ile etkin olması gerekiyor. Şanghay Örgütü’nün daha etkin olduğu bir gerçektir. KKTC’nin mevcudiyetini bir diplomatik hamle kabul eden bir Türk Keneşi, bu kararı ile rüştünü ispatlamış olacaktır.

Cumhur İttifakının olduğu Türkiye’de Türk Konseyini daha iyi anlatmalıyız. AB haberlerinin, Rusya lobisi söylemlerinin ötesinde bu  kurumlarımız daha fazla ön plana çıkmalıdır.