ABD'NİN, GAYRİNİZAMİ HARP ÜZERİNDEN VERDİĞİ KİRLİ MESAJ!

ARZU ERDOĞRAL 23 Ara 2020

Joe Biden'in ABD Başkanı seçilmesi ile birlikte yapıcı bir politika izlemeyeceği yönünde ortaya çıkan tablo ile uyumlu bir seyir izleyen savunma bütçesindeki Gayrinizami Harp başlığı üzerinde durmak gerekiyor.

ABD'nin 2021'de savunmaya 740 milyar dolarlık bütçe ayırdığı tasarının senatoda kabul edilmesi ile birlikte gündeme gelen S-400 nedeniyle Türkiye’ye yaptırım konusu kamuoyunda daha çok yer bulsa da dikkat çekici başlıklardan birisi de ‘Gayrinizami Harp’ti.

Joe Biden’in ABD Başkanı seçilmesi ile birlikte yapıcı bir politika izlemeyeceği yönünde ortaya çıkan tablo ile uyumlu bir seyir izleyen savunma bütçesindeki Gayrinizami Harp başlığı üzerinde durmak gerekiyor.

ABD Ulusal Savunma Stratejisi Gayrinizami Harp Eki Özeti 2020 başlıklı metin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından çevrilmiş.

Metinde geçen önemli noktalara bakalım.

Amerika'nın ulusal güvenliği için kalıcı ve ekonomik bir katkı olduğu söylenen Gayrinizami Harp, “ABD

Savunma Bakanlığı'nın ihtiyaç duyduğu bir temel yetkinlik olmaya devam edecektir.” deniliyor.

ABD’nin kendisi ile birlikte İsrail’in güvenliğini kırmızı çizgisi olarak görmesi mevzusu üzerinden bir okuma yaptığımızda ülke çıkarları masumiyetine çekilmek istenen Gayrinizami Harp yöntemleri ile birlikte daha da çirkinleşeceklerinin haberini duyurduklarını söyleyebiliriz.

Neticede Gayrinizami Harp’in, suikastlardan tutun da terör örgütleri aracılığı ile sabotaja varan yöntemler olduğu biliniyor.

Türkiye üzerinden bakacak olursak ise ekonomik saldırı, psikolojik savaş, sosyal medya aracılığı ile yapılan propaganda gibi girişimler ile Erdoğan’sız bir Türkiye modeli üzerinden çalışmalar zaten yapılıyordu.

Ülkemiz açısından çapı genişleterek devam etme olasılığı yüksek olsa da bir tehdit niteliği taşıyan Gayrinizami Harp’in karşısında eski Türkiye olmadığını buraya not düşerek metni incelemeye devam edelim.

“Harplerin karakteri ve şekli sürekli değişime uğramaktadır fakat özü aynı kalmaktadır.” vurgusu ile birlikte “Neredeyse yirmi yıl boyunca dünya genelindeki şiddete varan aşırıcı örgütlere karşı yürütülen Gayrinizami Harp’in bırakılmasıyla artık Büyük Güç Rekabeti temel ulusal güvenlik sınamamız olsa da Gayrinizami Harp’te ustalaşma ihtiyacımız devam etmektedir.” sözleri ile kendi ellerinde tuttukları ama bilinçli olarak İslam ile özdeşleştirmeye çalıştıkları örgütleri kullanma stratejisini daha güçlü bir şekilde devreye sokacaklarını anlamak güç değil.

Metnin “Gayrinizami harbin yeterli ve kalıcı kabiliyetler ile birleştirilerek bir temel yetkinlik olarak kurumsallaştırılması gerektiği” cümlesine baktığımızda ise “Hukuk dışı yöntemleri içeren Gayrinizami Harp nasıl olur da kurumsallaşma başlığı altına alınabilir?” sorusunu sormak hiç de garip olmayacaktır.

Olası bir savaşta her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmeyeceklerini ifade etmeleri uluslararası hukuku hiç sayarak Filistinlilere hayat hakkı tanınmaması örneğini akla getiriyor.

Bu demek oluyor ki önümüzdeki dönemde uluslararası hukuka aykırılığın mazlum coğrafyalara daha fazla yayılması karşısında Filistin, Irak ve Suriye gibi ülkelerdeki insan hakları ihlalleri karşısında susmanın Arap ülkeleri ile daha da yakın ilişki kurmaları ile artması kaçınılmaz gözüküyor.

“Mevcut kabiliyetlerimizi kullanabilmek için yeni fikirler ve yeni araçlar gerekmektedir.” denilen metinde insan hakları ile bağdaşmayacak yeni yollar bulmaları da ABD için zor olmaz!

Çin, Rusya ve İran’ın adını zikretseler de tüm dünyayı kendilerine göre şekillendirmek hedefinden hiç vazgeçmeyen ABD, sınırlarını kendilerinin çizdiği bir dünya için artık sabrının kalmadığını da Gayrinizami Harp üzerinden duyuruyor.

ABD ve ortaklarının müşterek eylemi destekleyip sürdürmek için organize olmasını da kapsayan Gayrinizami Harp, sadece istihbarat örgütlerinin değil tüm birimlerinin birlikte çalışacağı bir model için kendilerinin deyimi ile iyi bilenmiş yetenekleri birleştirecekler.

Vietnam yenilgisinin yanı sıra Afganistan ve Irak gibi ülkelerde yakıp yıktıkları çok olsa da Gayrinizami Harp bağlamında istediklerini alamamanın burukluğunu yaşıyorlar!

Kendi içerisinde kurumlar arası anlaşmazlıkların olmaması üzerine de çalışan ABD’nin gerekli operasyonları da piyonları üzerinden yapmaya devam edeceğini de yine bu metinden anlıyoruz.

Yeniden tek süper güç olmak adına tüm yıkıcı gücünü Gayrinizami Harp başlığı altında göstermeye hazırlanan ABD, “Daha zalim nasıl olurlar?” onu dünyaya göstermeye çalışacak.

Türkiye’nin iç gündemi ile de yakından ilgilenen ABD’nin karşısında usanmadan söylediğim gibi milli birlik çerçevesi içerisinde durmalıyız.

Artık karşımızda zalimliklerine yeni zalimlikler ekleyeceğini duyuran bir ABD var.