VF_Detay

'SU YALITIMIYLA BİNALARIN KADERİ DEĞİŞECEK'

Ekonomi Pazar 19 Kasım 2017 10:34

İZODER Başkanı Pelesen, "Bugünkü topladığımız verilere göre binalarımızın ortalama ömrü 30 yıl. Bu binaları su yalıtımıyla yaparsanız bina ömürlerini 80-100 yıla taşımak mümkün olacak. Yönetmeliğin asıl katkısı bu olacak." dedi.

'Su yalıtımıyla binaların kaderi değişecek'

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, "Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği'nin Türkiye'deki binaların kaderini değiştireceğini belirterek, söz konusu yönetmeliğin uygulanmasıyla binaların ortalama ömrünün 100 yıla kadar çıkabileceğini söyledi.

Pelesen, derneğin İzmir'de düzenlediği seminerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan, 1 Haziran 2018'den itibaren yürürlüğe girecek "Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yönetmeliğin binalarda yapı elemanlarının suya veya neme maruz kalması sonucu oluşan aşınma, dayanıklılık ve dayanım kayıpları, sürdürülebilirlik, sağlık ve kullanım yönünden risk oluşturan durumlar, tasarım ile yapım bakımından alınacak önlemler ve uyulacak kurallara ilişkin usul ve esasları düzenlediğini kaydeden Pelesen, sektörde daha önce bu konuda bir yönetmeliğin olmadığını, yayımlanan yönetmeliğin sektör açısıdan fırsat olduğunu belirtti.

"Su yalıtımı yaptırmayana oturma izni yok"

Pelesen, yönetmeliğin 2018 yılının Haziran ayından itibaren yürürlüğe gireceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde yürütülen bir kentsel dönüşüm projesinin olması bu yönetmeliğin uygulanabilirliği açısından bir fırsat. Çünkü su yalıtımı uygulamaları yeni binalarda, yani bina sıfırdan inşa edilirken daha kolay bir şekilde çözümlenebilirken, bitmiş içinde yaşanan ve su yalıtımı konusunda sorunlu binalarda çok daha zor ve kısıtlı yapılabiliyor. Su yalıtımı yönetmeliği hayatımıza çok çarpıcı bir değişiklik getirecek. Yürürlüğe girdiği tarihten sonraki yeni inşaatlarda su yalıtımı yaptırmazsanız, yapı kullanım izin belgesi, yani oturma izni verilmeyecek. Bu çok çarpıcı bir yaptırım."

"Bina ömrü 3 kat artacak"

Türkiye'de binaların genelde betonarme yapılar olduğuna dikkati çeken Pelesen, "Bu yönetmelik öncelikle içinde yaşadığımız binaların kaderini değiştirecek. Betonarme yapıların içindeki donatı demirleri, korozyona uğrar, görevini öncelikle azaltır sonrasında tamamen kaybeder. Bina zamanla belki kendiliğinden belki de ilk depremde yıkılır. Dolayısıla binalarımızın su yalıtımıyla birlikte ömürleri uzayacak. Bugünkü topladığımız verilere göre binalarımızın ortalama ömrü 30 yıl. Bu binaları su yalıtımıyla yaparsanız bina ömürlerini 80-100 yıla taşımak mümkün olacak. Yönetmeliğin asıl katkısı bu olacak." diye konuştu.