NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 2 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALACAK

Güncel - Yaşam Pazartesi 28 Kasım 2022 09:00

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alacak

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 2 Araştırma Görevlisi alıyor.

“ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre” 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlileri alınacaktır.

Başvurular; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlük Evrak Kayıt Birimi’ne şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Süresi içinde yapılmayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. İdarenin uygun görmesi halinde ilanın her aşaması iptal edilebilecektir.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları, Üniversitenin web adresinden (www.nny.edu.tr) yayımlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

 

ABONE OL