Teknoloji Kaynak: Özlem BABACAN 09.06.2024 13:46

Lenovo'nun 4. çeyrekte büyümesi hızlandı, hibrid yapay zeka fırsatları değerlendiriliyor

Lenovo Group, 2023/24 mali yılı 4. çeyrek ve tam yıl sonuçlarını açıkladı. 3. çeyrekte büyümesini sürdüren Grup, 4. çeyrekte tüm iş gruplarında bir önceki yıla kıyasla ciro artışı ortaya koyarken, Grubun cirosu önceki yıla göre yaklaşık %10 artışla 13,8 milyar dolara, net geliri önceki yıla göre iki kat artarak 248 milyon dolara, bilgisayar dışı ciro karması ise %45 ile tüm zamanların en yüksek oranına ulaştı.
Lenovo'nun 4. çeyrekte büyümesi hızlandı, hibrid yapay zeka fırsatları değerlendiriliyor

Lenovo Türkiye’de ise %22.7'lik toplam PC adet pazar payıyla 4 yıldır sürdürmekte olduğu pazar liderliğine devam ediyor. Ayrıca tüketici segmentinde %16.6, kurumsal segmentte ise %36.1'lik bir pazar payı ile yine birinci sırayı aldı.  

Grubun 4. çeyrek ve genel olarak 2. yarı performansı, Lenovo'nun geçtiğimiz yıl sektördeki düşüşle nasıl başa çıktığını, yapay zekanın sunduğu muazzam büyüme fırsatlarını nasıl değerlendirdiğini ve şirket genelindeki ivmeyi nasıl hızlandırdığını ortaya koyuyor. Mali yılın tamamı için hasılat 56,9 milyar dolar, net gelir ise 1 milyar dolar oldu. Mali yılın ikinci yarısından itibaren önceki yıla göre %6 ciro artışı elde eden Lenovo, ilk yarıda önceki yıla göre düşüşten ikinci yarıda önceki yıla göre istikrarlı bir görünüme geçerek net kâr marjını toparladı.

Grup, portföyü, güçlü ekosistemi ve iş birlikleri ve   yapay zeka olanaklarıyla benzeri görülmemiş yapay zeka fırsatlarına öncülük ediyor. Ekim 2023'teki yıllık Tech World etkinliğinde yapay zeka stratejisini duyuran Lenovo, ilk yapay zeka bilgisayar dalgasının yanı sıra, diğer akıllı cihazları, akıllı altyapıyı ve akıllı çözüm ve hizmetleri kapsayan yapay zeka olanaklarını hayata geçirdi. Grup, doğal etkileşimler, heterojen bilişim ve kişisel bilgi tabanı üzerine kurulu kişisel bir yapay zeka aracısına sahip ve açık bir yapay zeka uygulama ekosistemine bağlı, gizlilik ve güvenlik koruması bulunan yapay zeka bilgisayarının önümüzdeki üç yılda mevcut üst sınıf konumundan ana akıma genişleyerek sektör için yeni bir yenilenme döngüsüne öncülük etmesini öngörüyor. Hibrid yapay zeka aynı zamanda yapay zeka altyapısına daha fazla talep sağlarken, müşteriler özellikle yapay zeka danışmanlığı, tasarımı, dağıtımı ve bakımı olmak üzere özelleştirilmiş yapay zeka çözümleri ve hizmetleri için giderek daha fazla talepte bulunuyor.

Lenovo'nun inovasyona olan bağlılığı ve yatırımları, yapay zeka ve bilişim teknolojileri üzerinde yoğunlaşarak, "Herkes için Daha Akıllı Yapay Zeka" vizyonunu gerçekleştirmesine ve yapay zeka çağında liderliğini pekiştirmesine yardımcı oluyor. Geçtiğimiz mali yılda Grup,%26,2 Ar-Ge çalışanı sayısı ve %3,6 Ar-Ge/ciro oranıyla rekor değerlere ulaştı.

Mali yılın ikinci yarısındaki performansından ve ivmesinden cesaret alan Grup, faaliyetlerinin genelinde büyümeye ve sürdürülebilir kârlılık artışlarına hız verirken yapay zekaya öncülük etmeye, inovasyona yatırım yapmaya ve hibrid yapay zekanın sunduğu benzeri görülmemiş fırsatları değerlendirmeye devam edecek.  

Lenovo Grubu’nun Yönetim Kurulu başkanı ve Genel Müdür Yuanqing Yang, şunları söyledi: "Lenovo'nun dördüncü çeyrek sonuçları, hibrid yapay zekanın getirdiği benzeri görülmemiş fırsatlardan güç alınarak, tüm faaliyetlerimizde büyümeyi sürdürmekle kalmayıp, iş ivmemizin hızlandığını açıkça ortaya koyuyor. Akıllı dönüşüm stratejimizin ve yıllarca yapılan inovasyon yatırımlarının desteğiyle, tam yığın yapay zeka olanakları geliştirdik ve devrim niteliğindeki yapay zeka bilgisayarı pazarında konumdayız. Yapay zeka çağındaki vizyonumuz, Herkes için Daha Akıllı Yapay Zeka vaat ediyor. Güçlü uygulama, kalıcı inovasyon, operasyonel mükemmellik ve ekosistem iş birliklerimizin desteğiyle, önümüzdeki yıl sürdürülebilir büyüme ve kârlılıkta artış sağlayacağımıza inancımız tam."