ETKİLİ İLETİŞİM VE BENLİK PROBLEMLERİ KONUSU PSİKOLOJİK DANIŞMAN VE REHBERLERDEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Güncel Pazartesi 14 Mayıs 2018 23:30

"Etkili İletişim ve Benlik Problemleri" konulu 2. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumu İstanbul'da çeşitli okullardan gelen Psikolojik Danışman ve Rehberlerin katılımı ile Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

Etkili İletişim Ve Benlik Problemleri Konusu Psikolojik Danışman Ve Rehberlerden Büyük İlgi Gördü

Öğrencilerin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel yönden gelişebilmelerini, bütün yönleri ile kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmelerini, seçim yapabilmelerini, çevreleriyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurabilmelerini sağlamak amacıyla alanında yetkin kişilerce sağlanan, sistemli ve profesyonel bir yardım olan Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen sempozyumla yardımı verecek olan uzmanları bir araya getirdi.

Açılış konuşmasını Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. H. Rıdvan YURTSEVEN’in yaptığı sempozyuma Psikolojik Danışman ve Rehberlerin yanı sıra akademisyenler de katıldı. Sempozyumun ilk oturumunda Medeniyet Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet AKIN, “Akademik Başarı ve Benlik Problemleri” başlıklı sunumu ile katılımcıları benlik oluşumunun öğrencilerin akademik başarı üzerinde etkisi konusunda bilgilendirdi. İkinci oturumda ise MEB Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa OTRAR “Eğitimde İnsan Modelleri ve Etkili İletişim için Öneriler” başlıklı sunumu ile günümüz iletişim becerileri ve iletişim modelleri konusunda dinleyicileri bilgilendirdi.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen sempozyum konuşmacılara plaketleri taktim edildikten sonra son buldu ve katılan Psikolojik Danışman ve Rehberlere Katılım Belgesi verildi.

ABONE OL

EN ÇOK OKUNANLAR