BPN ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ AŞ'NİN FAALİYET KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Ekonomi Cuma 22 Ocak 2021 11:05

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin faaliyet kapsamı genişletildi

Karar ile BPN Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ mevcut faaliyetlerine ek olarak Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 12. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini verebilecek.

Şirket ayrıca, aynı Kanun'un 18. maddesinin 2. fıkrasında yer alan elektronik para ihracı faaliyetini sunabilecek.

İlgili bentlerde geçen ödeme hizmetleri, "ödeme hesabına para yatırılması ve ödeme hesabından para çekilmesine imkan veren hizmetler de dahil olmak üzere ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemleri", "ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dahil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dahil para transferini" ve "ödeme aracının ihraç veya kabulünü" ifade ediyor.

Elektronik para ihracına ilişkin bent ise "elektronik para ihraç etmek isteyen elektronik para kuruluşu TCMB'den izin almak kaydıyla faaliyette bulunabilir." ifadelerinden oluşuyor.

ABONE OL

EN ÇOK OKUNANLAR