YENİ BİR NİYET TEMENNİSİ 2

Anadolu'nun köy ve kasabalarında Boğaziçi Kasabası Eski Camii, Belenardıç Cami, İmerit Cami, İlyakut Camii gibi kayıp inceliğimizin temsilcileri olan camiler, binalar vardır.

Anadolu’nun köy ve kasabalarında Boğaziçi Kasabası Eski Camii, Belenardıç Cami, İmerit Cami, İlyakut Camii gibi kayıp inceliğimizin temsilcileri olan camiler, binalar vardır. Bunlar bugün bozulmaya yüz tutmuş taşranın eski insaniyetini, hakikate sadakatini, kutlu sadasını temsil etmektedirler. Bu gibi eserlerimiz ve Anadolu’daki bezemeci üsluplarla ilgili esaslı tasnifler yapılması, bu üslupların uluslararası düzeyde tanıtılması gerekir.

Anadolu’nun köylerinde, kasabalarında nice güzel insanlar vardır. Bizim onların ince ruhundan bir saygı sistematiği, bir saygı toplumu inşa etmemiz gerekmektedir. Şehirlerimizi yeni baştan ilmek ilmek dokumamız, toprağımızı çiçeklerle, güllerle süslememiz gerekmektedir. Çocuklarımızı iyiliklerle, güzelliklerle, görgüyle donatmamız gerekiyor. Aksi halde geleceğimiz karanlıklardadır.

Gazete haberlerinin yarısını dolduran hemen her kesimden kimselerin arsızlık ve hırsızlıkları, şiddetli hayatları bize yakışmamaktadır. Lüks arabayla sosyal medya pozu veren, polisimizin eşlik ettiği çakarlı araç kullanan nüfuzlu kişi yakını davranışlarımız, bütün bu çakar pozlar cemiyetimize yakışmamaktadır. Bu kardeşlerimiz ortaya çıkıp biz hata ettik demelidir, polisimizden ve milletimizden özür dilemelidir. Utanmanın, sıkılmanın kalktığı toplumların en büyük buhranlara sürükleneceği aşikârdır. Her adımımızda buhrandan nasıl uzaklaşabileceğinin hesabını yapmamız, saygı toplumunu nasıl hayata geçirileceğimizi düşünmemiz gereklidir.

Dönüp Ağrı dağının eteklerinde bıraktığımız davamızı tekrar yüklenmeliyiz. Dönüp yarına yeni bir fidan dikmeliyiz. Dönüp ellerimizi düşkünlere, kimsesizlere uzatmalı, bir yetimin saçını okşamalıyız. Niyetlerimizi gözden geçirmeliyiz. Dünyanın heyulasına, bu gidişata karşı ciddi bir memnuniyetsizlik taşımalıyız. Daha iyi bir topluma nasıl ulaşabileceğimizi titizlikle araştırmalı; boş konuşmaları, gargara ve yaygaraları dışlamalı, artık bilgiyi, kültürü dolaşıma sokmalıyız.