Profile
Profile

Bir toplumu inançlarından ve kültüründen uzaklaştırarak dönüştüremezsiniz.

14 Mar 2017

Kendisine ulaşamadıklarından şikâyet eden milletvekillerine geçmişte Recep Tayyip Erdoğan şöyle manidar bir sözle cevap vermişti:

09 Mar 2017

Bizim temel problemlerimizden birisi tartışmalarda taraf olduğumuz konularla ilgili olarak yeterince donanımlı olmamamızdır.

02 Mar 2017

Osmanlı yıkılırken ve büyük bir mücadele sonucu yeni Cumhuriyetimiz kurulurken elbette birçok doğrunun yanı sıra bazı hatalar da yapılmıştır.

28 Şub 2017

Her rengin en koyusu siyah veya siyaha yakın…

23 Şub 2017

Arada merhametli olmanın açısından dertlenir önce Kemalettin Tuğcu'ya bir 'rahmet' okurum.

21 Şub 2017

Pek tabii "Ne zaman ölmeli insan? " diye soru olmaz. İrade-i cüziye olarak irade-i külliye'nin (Allah) işine karışılmaz.

16 Şub 2017

Bazen ve özellikle yurtdışında iş toplantılarında tanıştığım yeni kişiler sohbetin bir yerinde;

14 Şub 2017