TÜRK DÜNYASI VE ÖZBEKİSTAN

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi, 12 Kasım 2021'de İstanbul'daki zirvesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev liderleri 2022'de Taşkent'e davet etti.

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi, 12 Kasım 2021'de İstanbul'daki zirvesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev liderleri 2022'de Taşkent'e davet etti. Üye devletler arasında konsolide bir tutum geliştirmek için Türk Dünyasının çıkarlarını etkileyen bölgesel ve uluslararası konularda yenir bir strateji ortaya konulacak.

Şevket Mirziyoyev zirvedeki konuşmasında “Ortak dil ve müşterek değerler birliği temelinde oluşan Konseyimiz kapsamında hâlihazırda siyasî, ticarî, ekonomik, yatırımlar, ulaştırma ve kültürel-beşeri alanlardaki iş birliği süratle gelişmektedir.” mesajını verdi.

ŞEVKET MİRZİYOYEV TÜRK DÜNYASI İÇİN ÖNERİLERİ

1-Türk Devletler Ticaret İşbirliği Araştırma Merkezi kurulması,

2-Türk Devletler Teşkilatı'nın Ulaştırma Alanında Karşılıklı Bağlantısallık Programı geliştirilmesi,

3- Mühendislik ve Teknolojiler Merkezlerinin kurulması,

4- Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler için 2022 yılında alanda Uzmanlar Konferansının düzenlenmesini,

5-Birleşmiş Milletler ile iş birliği içinde Türk Devletleri Çevre Koruma Kurumunu tesis etme önerisini,

6-"Türk Dünyası Turizmi" ve "Teberrük Ziyaret" turizm projelerini hayata geçirme,

- El sanatları sergileri ve etnospor yarışmaları düzenleme;

- Kültürel miras eserlerinin korunması ve restorasyonu; ve diğer alanları kapsayan bir "Yol Haritası"nı ortaklaşa geliştirmesi,

7- Türk Dünyasının birlik ve beraberliğine büyük katkılarda bulunan ulu düşünür ve devlet adamı MİR ALİŞİR NEVAÎ adlı Uluslararası Ödülü'nün ihdas edilmesi,

8-"Türk Dili Konuşan Ülkelerin Tarihsel, Bilimsel ve Kültürel Mirasını Araştırma Merkezi" kurulmasını,

9-2022 yılını "Türk Dünyasında Gençlik Girişimlerine Destek Yılı" ilan edilmesini,

10- Somut eylemlerden oluşan ortak bir program geliştirme ve uygulanmasını içeren stratejik önerilere konuşmasında yer verdi.

Sonuç olarak Türk Devlet Teşkilatına tam üye olmasıyla Özbekistan yükselen sinerjisi ile Asya merkezli bir Dünya diplomasisi yürütüyor. Elbette Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’un bilge fikirleri ile…