SPOR NEDİR, ZEVK Mİ, İHTİYAÇ MI? (1)

Fehmi KETENCİ 01 Haz 2016

Spor, insan yaşamının olmazsa olmazlarından. Sağlıklı olmak için, sağlıklıklı bir yaşam için en etkili, en ihtiyaç hissedilen doğal bir ilaç.

Spor, insan yaşamının olmazsa olmazlarından.  Sağlıklı olmak için, sağlıklıklı bir yaşam için en etkili, en ihtiyaç hissedilen doğal bir ilaç. İnsan vücudunun dinç ve sağlıklı kalabilmesi için fırsat buldukça mutlaka yapması gereken ve alışkanlık haline getirilmesi gereken bir aktivite. Spor sadece fiziki yapınıza katkı sağlamaz. Düşüncelerinizi iradenizi yöneten beyninizin normal yaşamını sağlayan ve sürekli dinç kalmanız için gerekli olan en önemli ilaç. Sosyal yaşamınızı düzenleyen, gerek bireysel olarak gerekse grup, takım olarak hem uygulanmasıyla hem de izlenmesiyle yaşam sağlığınıza en çok katkı yapan bir aktivite spor

Spor, insanlığın yaşamında, gerek güç gösterisi, gerek temaşa zevkini tatmin, rekabet duygularının aktif  ve canlı kalması için en çok ihtiyaç hissedilen bir oluşum. Spor yapmak bir zevtir ve bunu zevk olmaktan çıkarmamak gerekir. Gerek bireysel, gerekse takım sporları kitleleri peşinden sürükler. Bu nedenle de sporu yaşattığı doğal zevklerden uzaklaştırmamak, rekabet ortamının, yarattığı, kontrolden çıkan, zarar veren uygulamalara dönüştürmemek gerekir. Dünyada olduğu gibi spor ülkemizde de toplumsal bir olaydır ve kitleler üzerinde oldukça yoğun etkisi vardır. Bireysel de olsa, takım sporu da olsa her zaman taraftar oluşturmuş, heyecan yaratmış, yarışma ortamı oluşturmuş ve yaşamımızın en aktif oluşumlarından biridir. Sporu bir zevk, sporu bir ihtiyaç olmaktan çıkararak toplumu olumsuzlukları ile etkileyen bir olay haline getirmek, sporun anlamına aykırı.

Sporun, ansiklopedilere, bilimsel anlatımlarına baktığımızda, yukarıda anlatmaya çalıştıklarımıza çok yakın olduğunu görebiliriz. Spor; evrensel kültürün bir parçası dünyada dili ırkı dini farklı insanları birleştiren önemli bir vasıtadır. Dünya barışına katkı sağlayan bir etkinliktir diyebileceğimiz gibi çağımız sporunu; fiziksel faydalarının yanı sıra insanların ruhsal sağlığını da olumlu yönde etkilemek sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak da tanımlayabiliriz. Görüldüğü gibi sporun belirli sözcükle kalıplaşmış klâsik bir tanımı yoktur. Spor sözlük anlamı olarak lâtince Disportare ve Desport biçiminde "dağıtmak bir birinden ayırmak" anlamına gelen sözcüklerden 17.yüzyıldan sonra günümüze gelinceye kadar ilk hecesi aşınarak "SPORT" biçimine dönüştüğü araştırmacılar tarafından öne sürülmektedir.

Britannica ansiklopedisi sporu "Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve eğlenceli etkinlikler." olarak tanımlamaktadır. Vikipedi, sporun tanımı konusunu; Spor, önceden belirlenmiş kurallara göre bireysel veya takım halinde yapılan, genellikle rekabete dayalı yarışma ve kişisel eğlence veya mükemmelliğe ulaşmak için yapılan fiziksel aktivite. Kişilerin yaptıkları hareketlere ek olarak top, hayvan ve benzeri birtakım objelerle yapılan hareketlerin tümünü kapsamaktadır. Bazı kesimler, yalnızca zihinsel yeteneklere dayalı bazı masa oyunlarını da spor olarak kabul etmektedir. Günümüzde, kendine has kuralları ve oynayış biçimi olan yüzlerce spor bulunmaktadır.

Sportif öğelerin tümünde dinlenmek eğlenmek olduğu kadar aynı zamanda sosyal bir kaynaşma da vardır. Toplumla kaynaşma ve özdeşleşme konusunda spora önemli görevler düşer. Sporun sağladığı bedensel ve ruhsal anlamdaki doyum olanakları serbest zamanları ve yaşam seviyeleri düzenli olarak artan sanayileşmiş ülkelerin özlemini duyduğu yeni bir yaşam şeklinin ayrılmaz parçasıdır. Sosyal yaşamımızın en önemli ihtiyaçlarından spor nedir, neden çok önemli ihtiyaçtır sorusuna, bilimsel olarak yanıt aramaya gelecek haftaki yazımızda devam edeceğiz.