SIRADAN OLMANIN VAZGEÇİLMEZLİĞİ…

Mehtap DEMİR 13 Şub 2022

Sakın fikir geliştirme, uğraşma, çabalama, öğrenme,

Sakın fikir geliştirme, uğraşma, çabalama, öğrenme,

Merak etme…

Dirayetsiz kal

 “Ben varım ya, yetmez mi sana…”

Umutsuz kal, isteme.

Çok konuşma… Sebep olma…

Sana söylenen her şeyi olduğu gibi kabul et ve yap.

Sorgulama.

Her günün aynı olsun.

Üniversiteyi iş imkanı için kullan.

Yurt dışına çıkma.

Yabancı dile gerek yok.

Çabuk pes et.

Sosyal medyada kal.

Boş ver demeyi unutma,

Sürekli “fark etmez” kullan. 

Yapmak istediğini yarına ertele.

Nedeni başkalarında ara, başkalarını suçlamaya devam et.

“Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın” demeyi ihmal etme.

Ölüm korkusuyla kal,

Başkalarının senden beklediği gibi yaşa.

Özetle… Sıradan ol!

  

***

Felsefenin insan-hayvan bağı!

“…Filozoflar insanın ne olduğunu tanımlarken insan olmayanla bağlantı kurarlar.

İnsana dair tanımlamayı karşıtlıkla olumsuzlama ile yaparlar…”

“Descartes: İnsan, konuşan hayvandır.

Hegel: İnsan, sistematik hayvandır

Gazali: İnsan, tutarsız bir hayvandır.

Camus: İnsan, itiraz eden hayvandır.

Popper: İnsan, yalanlayan bir hayvandır.

Konfüçyus: İnsan, öğrenen hayvandır.

Thales: İnsan, araştıran hayvandır.

Sokrates: İnsan, sorgulayan hayvandır.

Platon: İnsan, toplumsal hayvandır.

Aristo: İnsan, düşünen hayvandır.

Septikler: İnsan, şüpheci hayvandır.

Stoikler: İnsan, her şeye alışan hayvandır.

Heraklıetos: İnsan, tartışan hayvandır.

Locke: İnsan, deneyen hayvandır.

Dewey: İnsan, çıkarını düşünen hayvandır.

Kant: İnsan, eleştiren hayvandır.

Khunn: İnsan, teori kuran bir hayvandır.

Marx: İnsan, mücadeleci bir hayvandır.

Fromm: İnsan, seven bir hayvandır.

Bergson: İnsan, araç yapan bir hayvandır.

Nietzsche: İnsan, düpedüz hayvandır.

Heidegger: İnsan sıkılan bir hayvandır…”

Hepsini tekrardan gözden geçirip, defalarca düşünülelim.

***

Bir güzel tanımlama…

Nikomakhos'a Etik’te insanın işlevi için ne diyor Aristoteles:

“…Marangozun, ayakkabıcının belli işleri ve yaptıkları vardır da, insanın bir işi yok mudur? Yani doğal olarak işsiz mi? Yoksa gözün, elin, ayağın ve genellikle parçaların her birinin bir işi olduğu göründüğü gibi, insanın da bunların ötesinde bir işinin olduğu ileri sürülebilir mi? Bu acaba ne olabilir? Yaşamak bitkilerle ortak görünüyor, biz ise insana özgü olanı arıyoruz. Öyleyse beslenme ve büyümeyle ilgili yaşamı da bir yana bırakmalı. Bunun arkasından duyulara sahip yaşam geliyor, ama bu da at, öküz ve bütün hayvanlarla ortak görünüyor. O halde geriye akıl sahibi olanın bir tür eylem yaşamı kalıyor…”