DEDEM KORKUT KİTABINDAN* PROF. DR. MUHARREM ERGİN'E RAHMETLE

Recep GARİP 17 Şub 2023

İki Cihan Güneşi Hazreti Muhammed (as)'a yakın bir zamanda Bayat boyundan Korkut Ata ismiyle müsemma bir yiğit peyda oldu.

İki Cihan Güneşi Hazreti Muhammed (as)’a yakın bir zamanda Bayat boyundan Korkut Ata ismiyle müsemma bir yiğit peyda oldu. Er mi er, yiğit mi yiğit, bilge mi bilge Oğuzun akıl danesiydi. Tefekkür sahibi bir yürek, ilmin ve irfanın pencereleri ona açılmış söyledikleri, dilekleri temennileri kabul bir bilgedir Korkut Ata. Hak Teâla Hazretleri onun gönlüne ilham eyler türlü bilgiler, haberler irat eylerdi.

-Korkut Atamız sözü doğru ve özlü söylemiş; “Ahir zamanda hanlık tekrar Kayı’ya geçecek. Ahir zaman olup kıyamet kopuncaya kadar kimse ellerinden alamayacak. Bu bizim geçmişimizdir Osmanlı Devletimizdir. Korkut Atamızın dediğinden bu yana böyle sürüp gidiyor anlayacağınız.

Çok şey söyledi, çok bilgiler aktardı, çok düzgün yollar önerdi bizlere. Ata’mızın nasihatleri o günden bu güne her geçerli olmuştur.  Oğuz kavminin müşkülatını her daim çözmüştür.  Her ne olursa olsun onun düşüncesi olmadan, onun izni ve bilgisi olmadan yapılmaz, karara bağlanmazdı. İstişarede verdiği karara tamı tamına uyarlardı. Sözünün üstüne söz koymazlardı.

Dede Korkut söylemiş:

 

Allah Allah demeyince işler düzelmez,

Kadir Tanrı vermeyince er zenginleşmez.

Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez,

Ecel vakti ermeyince kimse ölmez.

Ölen adam dirilmez,

Çıkan can geri gelmez.

 

Bir yiğidin karadağ yumrusunca malı olsa yığar, toplar, talep eyler, nasibinden fazlasını yiyemez. Gürüldeyip sular taşsa deniz dolmaz.

Kibirlilik eyleyeni Tanrı sevmez,

Gönlünü yüce tutan erde devlet olmaz.

Eloğlunu beslemekle oğul olmaz, büyüyünce bırakır gider, gördüm demez.

Kül tepecik olmaz, güveyi oğul olmaz.

Kara eşekbaşına gem vursan katır olmaz, hizmetçiye elbise giydirsen hanım olmaz.

Lapa lapa karlar yağsa yaza kalmaz,

Yapağılı yeşil çimen güze kalmaz.

Eski pamuk bez olmaz,

Eski düşman dost olmaz.

 

Kara koç ata kıymayınca yol alınmaz,

Kara çelik, öz kılıcı çalmayınca hasım dönmez,

Er malına kıymayınca adı çıkmaz.

Kız anadan görmeyince öğüt almaz,

Oğul babadan görmeyince sofra çekmez.

 

Oğul babanın yerine yetişenidir, iki gözünün biridir.

Devletli oğul olsa ocağının korudur.

Oğul da neylesin baba ölüp mal kalmasa.

Baba malından ne fayda başta devlet olmasa

Devletsiz şerrinden Allah saklasın hanım sizi!

Dede Korkut, destanların ilk anlatıcısı olduğu ifade ediliyor. Anlatılarına dikkat edildiğinde irfan ve ilim sahibi olduğu, bilge bir kişiliğinin bulunduğu, bir Allah dostu olduğuna inanılıyor. Keramet sahibi bir şahsiyettir. Oğuzlar mutlaka ona sorarlar ve öyle hareket ederlerdi. Ozan, Kam sahibidir. Kopuz çalar, hikmetli sözler söylerdi. Oğuz Name’de Dede Korkut’un 295 yıl yaşadığı ifade ediliyor. Peygamberimiz hazreti Muhammed’e Elçi olarak gönderildiğinden de Oğuz Name bahsetmektedir. Oğuz Han’a Vezirlik yaptığı da düşünülmektedir. Dede Korkut’un anlattıkları bütün Türk illerinde, büyük coğrafyada bilinir. Manas ve Oğuz destanları Türkler arasında İslam öncesi ve sonrası bütün hikâyelerde aynı duygu, düşünce, inanç eksenli olduğu görülür. Her zaman hikâyelerde bir Dede Korkut ermişi çıkarak toplumu aydınlatır ve yol gösterir. Hikmetli sözleri her zaman kabul görür. Oğuz Name bu deyişlerden, destanlardan ve hikâyelerden oluşmuştur denilebilir. Artık Dede Korkut Hikâyeleri şeklinde anıldığı bilinmektedir. Kitab-ı Dede Korkut, Oğuz Türklerine aittir. Destanın 9. Yüzyıla dayandığı ifade edilse de göçler nedeniyle tam kesin değildir. Oğuz Türklerinin en bilinen epik destanlarındandır. Dilden dile anlatılan bu bilgiler ve hikâyeler sözlü Türk kültürüdür. 16. Yüzyılda yazıya geçirilmiştir.

Dede Korkut’tan bir nasihat daha aktararak rahmeti için dualar ve Fatihalar göndermeyi ihmal etmeyelim. İhmal etmeyelim.

Dede Korkut söylemiş:

-Sert yürürken cins bir ata namert yiğit, binemez, binince binmese daha iyi.

-Çalıp, keser öz kılıcı namertler çalınca, çalmasa daha iyi. Çala bilen yiğide, ok ile kılıçtan bir çomak, daha iyi.  

-Misafiri gelmeyen kara evler, yıkılsa daha iyi.

-Atın yemediği acı otlar bitince, bitmese daha iyi.

-İnsanın içmediği acı sular sızınca, sızmasa daha iyi.

-Baba adını yürütmeyen hoyrat oğul, baba belinden inince, inmese daha iyi, ana rahmine düşünce doğmasa daha iyi.

-Baba adını yürütünce devletli oğul daha iyi.

-Yalan söz bu dünyada olunca, olmasa daha iyi.

-Gerçeklerin üç otuz, on yaşını doldursa, daha iyi. Üç otuz on yaşınız dolsun, Hak size kötülük getirmesin, devletiniz devamlı olsun hanım hey

Oğuzlar için, hangi yöne giderlerse gitsinler, ulaşacakları zafer, ulaşılmadan önce “Kızılelma’dır. Her birimize bir “Kızılelma” gereklidir, koşudan sonra da koşan atlar olabilmek için bir “Kızılelma”. 

Not: 1- Kahramanmaraş merkez üssüyle 7.7 ve 7.6 olarak gerçekleşen 13.5 milyon insanımızı etkileyen ve insanlığın ortak sesi haline gelen tarihin en büyük depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. 11 yakınımı Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana’da Rabbimize uğurladık. Nur içinde metfun bulunsunlar.

2- Bu yazımız, Annem Kaşıkta Babam Beşikte kitabımızın 197. Sayfasındaki son denememizdir. 

www.recepgarip.com