Halkbank web
Ekonomi Kaynak: Hibya Haber Ajansı 11.06.2024 09:00 Güncelleme: 11.06.2024 11:25

Piyasadan haberler

ARTMS… Şirketin Halka Arz izahnamesi -Fon Kullanım Raporunda belirttiğimiz üzere halka arzdan elde edilecek net gelirin %15 ile %20 sinin Çatı GES Projesi için kullanılacağı taahhüt edilmiştir.
Piyasadan haberler

ARTMS… Şirketin Halka Arz izahnamesi -Fon Kullanım Raporunda belirttiğimiz üzere halka arzdan elde edilecek net gelirin %15 ile %20 sinin Çatı GES Projesi için kullanılacağı taahhüt edilmiştir. Bu çerçevede Başpınar OSB Mah. 5. OSB 83507 Cad. N14 Şehitkamil / Gaziantep adreslerinde bulunan üretim tesisin çatısında ülkemizin temiz enerji üretimine destek olarak doğayı korumak, verimliliği arttırmak ve üretim tesisimizde elektrik giderlerinde tasarruf sağlamak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması konusunda yatırım kararı alınmış ve bu hususta Liva Enerji Ticaret Limited Şirketi. ile gerekli sözleşmeler akdedilmiştir. Bu doğrultuda, anılan üretim tesisinde yapılacak GES yatırımı çerçevesinde elektrik üretim gücünün, 2296,80 kWp-1700 kWe olması planlanmaktadır. Gerçekleştirilecek olan GES yatırımlarının yatırım bedeli 947.951,28 USD olup, söz konusu yatırımlarının 3 aylık süre içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bahse konu GES yatırımları Şirketin karbon ayak izini azaltarak sürdürülebilirlik stratejisine de hizmet edecektir.

CEMAS… Şirketin elinde bulunan Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) hisselerinden ; 1.200.000 TL nominal bedelli kısmı A1 Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)-BIH, 1.450.000 TL nominal bedelli kısmı A1 Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)-KHA, 2.650.000 TL nominal bedelli kısmı İstanbul Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu – IRF ‘ye olmak üzere NIĞBAŞ sermayesinin % 9,81' ine karşılık gelen toplamda 5.300.000 adedinin hisse başına 17,00 TL fiyatla 90.100.000 TL bedelle toptan satışlar pazarında satışının yapılmasına, Satış işlemini gerçekleştirmek ve halihazırda Borsa'da işlem görmeyen nitelikte olan payların satış gününde Borsa'da işlem gören niteliğe dönüşüm işlemlerini tamamlamak üzere işlemleri yürütecek olan A1 Capital Yatırım A.Ş.' ye gerekli yazışma ve talimatların bugün itibarıyla verilmesine karar verimiştir. Satış işleminin 12.06.2024 tarihinde gerçekleştirilmesi ve işlem takasının Pay Piyasası takas süresi içinde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

FROTO… Yıllık izin dolayısıyla Fabrikalarda aşağıda belirtilen tarihler arasında üretime ara verilecektir. Bu dönem zarfında fabrikalarda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Yeniköy fabrikasında ayrıca yeni yatırımlar için üretim hatlarının hazırlanma çalışmaları gerçekleştirilecektir.

GLCVY… 05.06.2024 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından, 1/2/2024 tarihinde E.2023/110 numaralı dosyada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 143. maddesinin 7338 sayılı Kanun'un 58. maddesi ile ibare değişiklikleri yapılan altıncı fıkrasında yer alan "...492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlardan,..." ibaresinin iptaline karar verilmiştir. Kararın Şirketin faaliyetlerine etkisini değerlendirmek için yapılan çalışmada 2023 yılında harç muafiyeti dolayısıyla ödenmeyen harçların tutarı incelenmiş, bu kapsamdaki işlemlerin 2023 yılı diğer faaliyet giderlerini yüzde 1,5 -3 arasında etkilediği görülmüştür. Söz konusu karar 5 Haziran 2024 ve sonrası işlemleri etkileyecek olup 2024 yılının geri kalan döneminde diğer faaliyet giderleri kalemine etkisinin benzer şekilde olması beklenmektedir.

ISCTR… Banka 562,7 milyon Euro ve 442 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,25, ABD Doları dilimi için Sofr+%2,50 olarak gerçekleşmiştir

KTLEV… Şirket 06.06.2024 tarihli aldığı Yönetim Kurulu Kararına istinaden "Birevim Tasarruf Finansman A.Ş." unvanlı şirkette bulunan mevcut beheri 62.163.750 TL nominal değerli 62.163.750 adet A grubu, 13.186.250 nominal değerli 13.186.250 adet B grubu olmak üzere toplamda 75.350.000 TL nominal değerli 75.350.000 adet sermayeye tekabül eden %55 ortaklık payını 157.500.000 TL bedel karşılığında bütün hak ve borçları ile devralmıştır. Ayrıca Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. nin sermaye yapısının güçlendirilmesi için mevcut 137.000.000 TL olan sermayesinin 350.000.000 TL artırılarak 487.000.000 TL ye yükseltilmesi için Genel Kurul işlemlerinin ivedi olarak başlatılmasına karar verilmiştir.

KFEIN… Şirketin orta ve uzun vadeli yatırım planları çerçevesinde, siber güvenlik alanında faaliyet göstermek üzere "Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Kuluçka Merkezi. A1 Blok No 151/1C İç Kapı No B34 Esenler İstanbul" adresinde, Esenler Vergi Dairesi'nin 0711015082 vergi kimlik numaralı mükellefi olarak 400.000,00 TL sermaye ile kurulacak olan APIFORT Yazılım ve Güvenlik Çözümleri Anonim Şirketi'ne her biri 1 TL değerinde 204.000 adet paya karşılık 204.000,00 TL sermaye ile %51 oranında iştirak ederek kurucu ortak olunmasına karar verilmiştir.

PEHOL… Kamuoyuyla paylaşılan hedefler doğrultusunda, öncelikli olarak yüksek gelişim kapasitesine sahip olduğunu, ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayan savunma sanayi sektörüne yatırım yapılması kararı alınmıştır. Bu kapsamda savunma sanayine yönelik her çap ve kalibreden yerli ve milli silah imalatı yapan, kendi AR-GE çalışmaları kapsamında kendi markasını oluşturup kendi markası ile ürettiği silahları üreterek satan ve ABD başta olmak üzere 24 ülkeye ihracat gerçekleştiren yurtiçinde yerleşik bir şirket ile ortaklık görüşmelerine başlanmıştır.

PGSUS… Pegasus'un Mayıs ayında yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre %21 artışla 3,16 milyon oldu. Geçen yılın aynı ayında yolcu sayısı 2,63 milyon seviyesindeydi. Pegasus'tan KAP'a yapılan açıklamaya göre, aynı ayda doluluk oranı %87,5 olarak gerçekleşti. Böylece geçen yılın aynı ayından 5,5 puan daha yukarı gelindi. Şirket'in iç hat yolcu sayısı %24 artışla 1,19 milyon olurken, dış hat yolcu sayısı %18 artışla 1,98 milyona ulaştı. Yılın ilk 5 ayında ise yolcu sayısı %25 artışla 14,15 milyon oldu.

PLTUR… Özel sektör personel taşıma projeleri kapsamında yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Yapılan sözleşme 2+1 yıllık olup, ilk yıl için 31.000.000 TL (Otuz Bir Milyon Türk Lirası) şirketin satışlarına katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

TURSG… Şirketin bağımsız denetimden geçmemiş 2024 Mayıs sonu toplam brüt prim üretimi 43 milyar 181 milyon TL 'ye ulaşarak ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %111 oranında artışla gerçekleşmiştir.

Kaynak A1 Capital